Show simple item record

dc.contributor.advisorMossige, Svein
dc.contributor.authorNæss, Berit Eggebø
dc.contributor.authorIversen, Renate
dc.date.accessioned2021-03-18T10:53:01Z
dc.date.available2021-03-18T10:53:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/10061
dc.descriptionMaster i psykisk helsearbeiden
dc.description.abstractTema for oppgaven er menn med minoritetsbakgrunn som er utsatt for vold fra sin kvinnelige partner. Bakgrunnen for studien er en erkjennelse av at menn som voldsutsatte er lite utforsket i litteratur og forskning. Særlig gjelder dette menn med minoritetsbakgrunn. Ønsket vårt er på ingen måte å fjerne oppmerksomheten fra andre grupper voldsutsatte, men vi ønsker å tilføre kunnskap på en gruppe voldsutsatte vi har liten kunnskap om. Gjennom studien ønsker vi å åpne øynene for at de særlige utfordringene minoritetsmenn har når de utsettes for vold av partneren. Problemstillingen vår er Hvordan opplever minoritetsmenn vold i nære relasjoner, og hvilke konsekvenser opplever de at voldserfaringene har for helsen deres? Dette har vi gjort ved å gjennomføre en kvalitativ studie. Fire menn er intervjuet. Intervjuene ble transkribert, omgjort til narrative tekster og deretter analysert tematisk. Funnene er drøftet i lys av blant annet Bronfenbrenners økologisk modell, Antonovskys helsebegrep og teori på vold og traumer. Studiet har vist oss at mennene har blitt utsatt for mange typer vold over lang tid. Volden har vært til dels alvorlig og har involvert drapstrusler og drapsforsøk. Det er flere involverte i volden, både som utøvere og utsatte. Offentlige instanser og nettverket rundt familiene opprettholder volden gjennom holdninger de gir uttrykk for og ved at kjønnsstereotypier om vold kommer til uttrykk. Det fremkommer tydelig at både det norske samfunnet og kulturene mennene kommer fra først og fremst ser på menn som voldsutøvere og at det krever en bevissthet i hvordan man møter situasjoner hvor disse rollene er annerledes.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectVolden
dc.subjectMannlige voldsutsatteen
dc.subjectMinoritetsmennen
dc.subjectHelsekonsekvenseren
dc.subjectSalutogeneseen
dc.subjectUtviklingsøkologisk modellen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en
dc.title"Det var som en flytur med konstant turbulens". En kvalitativ studie av minoritetsmenn utsatt for vold i nære relasjoner.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record