Show simple item record

dc.contributor.advisorBerge, Janne
dc.contributor.authorMelby, Thomas
dc.date.accessioned2017-06-26T10:47:50Z
dc.date.accessioned2020-08-25T20:27:35Z
dc.date.accessioned2021-04-29T11:14:05Z
dc.date.available2017-06-26T10:47:50Z
dc.date.available2020-08-25T20:27:35Z
dc.date.available2021-04-29T11:14:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/964
dc.descriptionBachelor i Barnevern
dc.description.abstractTemaet jeg vil skrive om har blitt løftet fram i mediene de siste årene, og spesielt to saker har fått stor oppmerksomhet. Den 28. oktober 2014 ble det begått et drap på en barnevernsansatt på Vollen i Asker. Vi som jobber på barnevernsinstitusjoner vet at vi har en krevende jobb og at vi kan bli utsatt for fare, likevel var det med vantro vi leste om denne saken. Den 30. januar 2016 publiserte Stavanger Aftenblad første kapittelet om ”Glassjenta”. Vi ble fortalt om «Glassjentas» ungdomstid i barnevernet, - en historie som har beveget oss som har lest den. Historien har fått mange til å se på barnevernssystemet gjennom fra et nytt perspektiv. Disse to sakene kaster lys over temaet jeg har valgt å skrive om, og har vært med på å prege arbeidet med å komme frem til en problemstilling jeg ønsker å arbeide med. Ulset og Tjelflaat (2012, 47) har i sin forskning intervjuet ungdom som bor på institusjon, og spurt hvordan de opplever å bo på der. Mange av dem som ble intervjuet sier at de ikke føler seg trygge der de bor. Samtidig vet vi at ansatte på barnevernsinstitusjoner er av de yrkesgruppene i Norge som utsettes for den største belastningen i forhold til vold og trusler om vold. Svalund (2009, 7) har funnet at blant ansatte i offentlig sektor innen barnevernstjenesten, barnevernsinstitusjoner og tjenester for psykisk utviklingshemmede, har 60% av de ansatte vært utsatt for vold eller trusler om vold. Han trekker frem at det er mange som opplever vold eller trusler en til to ganger i året, samtidige er det hele 22-23% som opplever vold eller trusler flere ganger i uken. Disse to aspektene representerer et dilemma vi som arbeider på institusjon ofte må forholde oss til; Hvordan skal vi ivareta sikkerheten og tryggheten for både barna og de voksne på institusjon? Jeg har arbeidet mange år i institusjon, og har gjennom de årene blitt svært opptatt av sikkerheten for barna og de ansatte. I min praksisperiode arbeidet jeg i Barne-, ungdoms- og familieetaten (bufetat) sitt spisskompetansemiljø for trygghet og sikkerhet for barn og ansatte i institusjon. Dette spisskompetansemiljøet har ansvaret for sikkerhetsopplæringen i alle bufetat sine institusjoner, og kontinuerlig utvikling og drift av sikkerhetsopplæringen. Der fikk jeg et større innblikk i hvordan man arbeider for å gjøre institusjonshverdagen tryggere for både barn og ansatte. Samtidig fikk jeg se noen av utfordringene det innebærer at en institusjon er både et hjem og en arbeidsplass. Jeg har derfor valgt dette som tema for denne oppgaven.
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectInstitusjoner
dc.subjectTrygghet
dc.subjectAvmakt
dc.subjectRedsel
dc.subjectBarnevernet
dc.titleInstitusjon som hjem og arbeidsplass. En institusjon er både et hjem og en arbeidsplass. Hvordan ivareta barna og de voksne slik at de kan få en trygg hverdag?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record