Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHäikö, Kristin
dc.contributor.authorViul, Karoline Wergeland
dc.contributor.authorFoss, Ole Bang
dc.contributor.authorEllingsen, Mari Oftedal
dc.date.accessioned2020-11-05T15:03:06Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:45:59Z
dc.date.available2020-11-05T15:03:06Z
dc.date.available2021-04-29T10:45:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6432
dc.descriptionBachelor i Prehospitalt arbeid - Paramedic
dc.description.abstractSAMMENDRAG Bakgrunn: Årlig rammes ca 9000 mennesker av hoftenære frakturer her i Norge, og forekomsten er høyest hos de over 65 år. Denne pasientgruppen vil ha behov for smertelindring. Det mest brukte analgetika for smertelindring i Norge i dag er intravenøst Morfin (IVM). Morfin er et sterkt analgetikum som kan gi uheldige bivirkning for eldre pasienter. Et alternativ til morfin kan være intravenøst Paracetamol (IVP). Formålet med denne oppgaven er å fokusere på tidligere forskning rundt IVP som et alternativ til IVM for smertelindring av hoftenære frakturer. Metode og materiale: Dette er ett litteraturstudie der det har blitt brukt PICO skjema i søkestrategien som et verktøy for å finne relevant forskning til problemstillingen. Søkebaser som Chinal, Cochrane, Medline, og Pubmed har blir brukt for å søke frem litteratur. Totalt 8 forskningsartikler ble valgt ut. Resultat: Studiene viser at IVP har tilsvarende smertelindrende effekt og gir lik reduksjon i subjektiv smertescore, som IVM på hoftenære frakturer. Det var registrert flere bivirkninger hos pasientene som fikk IVM. Det ble ikke registrert bivirkninger med IVP. Diskusjon og avslutning: Det er begrenset med forskning på dette temaet per dags dato. Studiene i denne oppgaven konkluderer med at IVP gir tilsvarende reduksjon i smertescore som IVM, men med ulik innsettende effekt. Flere studier konkluderer med at IVP gir mindre bivirkninger enn IVM. Det er behov for ytterligere forskning prehospitalt for å validere bruken av IVP.
dc.language.isonben
dc.publisherOslo Metropolitan University
dc.subjectPrehospital smertelindring
dc.subjectPrehospital
dc.subjectSmertelindring
dc.subjectParacetamol
dc.subjectIntravenøs morfin
dc.subjectIntravenøs paracetamol
dc.subjectMorfin
dc.subjectBivirkninger
dc.subjectHoftenære frakturer
dc.subjectHoftefrakturer
dc.subjectSubjektiv smertescore
dc.titlePrehospital smertelindring: kan intravenøs paracetamol være et alternativ til intravenøs morfin i behandlingen av hoftenære frakturer prehospitalt?
dc.typeBachelor thesis
fagarkivet.source.pagenumber55en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel