Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørensen, Bjørg Aase
dc.date.accessioned2020-08-20T07:22:40Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:33:54Z
dc.date.available2020-08-20T07:22:40Z
dc.date.available2021-04-30T08:33:54Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6115
dc.description.abstractI to påfølgende år (2000 og 2001) er et tilnærmet representativt utvalg av somatiske enheter i norske sykehus blitt undersøkt med hensyn til deres hverdagssituasjon. Arbeidsorganisering, arbeidsmiljø, rekrut-tering og personalstabilitet er studert samtidig over en 24-timers syklus i enhetene. For å belyse situasjonen ble det gjort observasjoner av det fysiske miljøet, og det ble gjort registreringer av strukturtrekk som for eksempel bemanning, kompetanse, rutiner for kvalitetssikring, be-handling av klager, opplæring, rekrutteringstiltak og HMS-virksom-het. Vi intervjuet ansatte, oversykepleier, overlege, verneombud og ekstravakter. Disse intervjuene kastet lys over utfordringer slik de erfares med utgangspunkt i ulike roller i sykehusene. Intervjuene viser reaksjoner hos ansatte og ledere knyttet til egne roller og situasjonen i sykehuset. Pasienter ble intervjuet om deres erfaringer. Dette datatilfanget ga så bakgrunn for en sammenlikning over de to periodene for å se på eventuelle endringer over tid. På bakgrunn av denne sammenlikningen har vi kommet fram til forslag for en klassi-fisering av mestrende og mindre mestrende enheter i sykehus. Undersøkelsen er gjennomført på initiativ fra Norsk Sykepleier-forbund som også har bidradd til finansieringen av analysearbeidet.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2001:5
dc.subjectArbeidsmiljø
dc.subjectSykehus
dc.subjectArbeidsorganisering
dc.subjectPersonalet
dc.subjectRekruttering
dc.subjectKartlegging
dc.subjectPasienter
dc.titleEt nytt Helse-Norge?no_NB
dc.typeResearch report
fagarkivet.source.pagenumber210


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel