Show simple item record

Use phase of apparel

dc.contributor.authorLaitala, Kirsi
dc.contributor.authorKlepp, Ingun Grimstad
dc.contributor.authorHenry, Beverley
dc.date.accessioned2020-06-21T15:28:25Z
dc.date.accessioned2021-04-29T12:44:14Z
dc.date.available2020-06-21T15:28:25Z
dc.date.available2021-04-29T12:44:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn82-7063-468-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5343
dc.description.abstractThis report presents a literature review of clothing use phase. The purpose is to support improved methodological development for accounting for the use phase in Life Cycle Assessment (LCA) of apparel. All relevant textile fibres are included in the review. However, the main focus is on wool. We ask whether the use of wool has different environmental impacts than clothes in other fibres. The report builds on a review of literature from the past 20 years. The review showed that clothing made from different materials are used, and reused in different ways. Wool is washed differently as it has about ten degrees lower washing temperature than the average laundry in Europe. Wool is also more likely to be either dry-cleaned or washed by hand than other textiles. Moreover, when dried, it is less likely to be tumble-dried. When comparing the number of days between the washes of different types of clothes, we found that respondents were likely to use their woollen products about twice as long between washes compared to their equivalent cotton products. We also found that woollen products had a longer average lifespan and were more likely to be reused or recycled.  There is a lot of research-based information available concerning the use and re-use of clothing, and we believe there are sufficient results available on which to base LCA studies. Furthermore, we believe that environmental tools that compare different fibres but exclude use phase provide misleading results Including the use phase in fibre ranking benchmark tools will improve the rigour and accuracy of these tools for all fibres, compared to reporting results for fibre production only. However, we have also shown that there are several methodological, conceptual and empirical knowledge gaps in existing literature.en
dc.description.abstractRapporten presenterer resultater fra en litteraturgjennomgang om bruksfasen for klær. Formålet er å undersøke om det er systematiske forskjeller mellom ulike fiber i bruksfasen og om det finnes nok forskningsbasert kunnskap til at dette kan inkluderes i ulike miljøverktøy. Alle tekstilfibrer er inkludert i undersøkelsen, men hovedfokus er på ull. Vi spør om bruk av ull gir annen miljøpåvirkning enn bruk av klær i andre fibre. Rapporten bygger på litteratur fra de siste 20 årene. Den viser at bruksfasen har stor betydning for mange miljøindikatorer, og at klær laget av ulike materialer brukes og gjenbrukes ulikt. Ull vaskes på ca. 10°C lavere temperatur enn gjennomsnittlig klesvask i Europa. Det er mer sannsynlig at klær av ull renses eller vaskes for hånd sammenliknet med klær av andre materialer. Det er også mindre sannsynlig at ull trommeltørkes. Vaskehyppighet for klær er også avhengig av fiber. Vi fant at forbrukere brukte sine ullprodukter dobbelt så lenge som tilsvarende produkter i bomull. Ullprodukter hadde lengre gjennomsnittlig levetid og blir oftere gjenbrukt eller resirkulert enn tilsvarende produkter i andre materialer.  Det er mye forskningsbasert informasjon tilgjengelig om bruk og gjenbruk av klær, men modellering av bruksfasen på mange tidligere livssyklusanalyse (LCA) på klær har ikke vært basert på forskning. Vi mener derfor at bruksfasen i LCA studier bør være basert mest mulig på primær data. Videre mener vi at miljøverktøy som sammenligner ulike fibre men utelukker bruksfase gir misvisende resultater. Derfor er fiberinnholdet en relevant kategori og bør tas hensyn til i modellering av bruksfasen i LCAstudier.  Videre peker vi på at det er fortsatt en del metodologiske, konseptuelle og empiriske kunnskapshull som bør fylles.no_NB
dc.publisherOslo: Consumption Research Norway (SIFO)
dc.relation.ispartofseriesProfessional report No. 6-2017
dc.subjectSIFO, PublikasjonSIFO, RapporterSIFO
dc.titleUse phase of apparelen
dc.titleUse phase of apparelno_NB
dc.typeRapport
fagarkivet.source.pagenumber162.0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record