Show simple item record

dc.contributor.authorMossige, Svein
dc.date.accessioned2020-06-21T13:36:00Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:34:06Z
dc.date.available2020-06-21T13:36:00Z
dc.date.available2021-04-30T07:34:06Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.isbn82-7894-125-4
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5155
dc.description.abstractHva slags holdning har vanlig ungdom til seksualitet, til seksuelle grensekrenkelser og til seksuelle overgrep mot barn? Rapporterer vanlig ungdom om seksuelle erfaringer som kan ha sammenheng med slike holdninger? Hvordan kan vi forstå disse holdningene? For å finne svar på problemstillingene ble det utviklet et spørreskjema for å måle holdninger, erfaringer og egenskaper blant 710 ungdommer. Det store flertallet av gutter og jenter gir uttrykk for holdninger som ikke aksepterer at det er greit at voksne har seks med barn, som ikke aksepterer voldtekt eller bruk av makt i seksuelle relasjoner, som ikke klandrer offeret i en overgrepssituasjon, som ikke er i tråd med kjønnsrollestereotypier, og som er i tråd med at seksualitet bør finne sted innenfor en kjærlighetsrelasjon. Guttene er imidlertid mindre uenige i holdninger som aksepterer seksuelle krenkelser og overgrep enn jentene. Noen gutter (59 stk.) skiller seg fra de øvrige guttene. De utelukker ikke en sannsynlighet for sex med barn når barnet er inntil 14 år eller yngre. De var i større grad enn flertallet av guttene enige i de nevnte holdningen. Undersøkelsen indikerte at det å slutte seg til én av de målte holdningene innebar en sannsynlighet for å slutte seg til de andre. Ungdommene som sluttet seg til egenskaper som handler om omsorg, vennlighet, ømhet og forståelse for andre, var samtidig enige i holdninger som ikke aksepterte voksnes sex med barn eller voldtekt. To mulige implikasjoner for forebygging av overgrep er: 1. Å bringe unge gutter og menn inn i samfunnsmessige funksjoner som krever omsorg og forståelse for andre, kan på lang sikt ha betydning for at menn/gutter tillegger seg selv slike egenskaper eller væremåter, og at færre unge menn kan komme til å begå seksuelt krenkende handlinger. 2. Noen gutter uttrykker enighet om holdninger som impliserer at ansvaret for kontroll av egen seksualitet legges på den kvinnelige partneren, og at seksualitet er lite preget av gjensidighet. Ett spørsmål er om slike holdninger kan endres ved at gutter involveres i samtaler med romfor å utvikle forestillinger om gjensidig seksualitet. Svein Mossige er dr.psychol. og spesialist i klinisk psykologi. Han er forsker ved NOVA og har arbeidet med temaet seksuelle overgrep og overgripere i mange år.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 16/01
dc.subjectNOVA
dc.subjectUngdom
dc.titleUngdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrepno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/smoss
fagarkivet.source.pagenumber113


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record