Show simple item record

dc.contributor.authorThorød, Anne Brita
dc.date.accessioned2020-06-21T13:34:01Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:35:35Z
dc.date.available2020-06-21T13:34:01Z
dc.date.available2021-04-30T07:35:35Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82- 7894-230-7
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/4926
dc.description.abstracten
dc.description.abstractProsjektet «Barns levekår - betydningen av familiens økonomi for barns hverdag» utføres på oppdrag fra Norske Kvinners Sanitetsforening og finansieres av N.K.S. og NOVA. Denne rapporten baserer seg på prosjektets kvalitative datasett, som består av intervjuer med foreldre og barn fra 26 familier med lav husholdningsinntekt (under 60 prosent av medianinntekten). Utgangspunktet for denne rapporten er ett spesifikt funn fra første kvantitative studie i prosjekt «Barns levekår». Det viste seg at foreldrene rapporterte en vanskeligere situasjon enn det barna gjorde. En forklaring på dette kan være at foreldrene til en viss grad lykkes i å skjerme sine barn fra konsekvensene av en knapp økonomi. Det er dette som søkes utforsket i denne rapporten, der alle foreldre har svart på spørsmål om hvilke konsekvenser økonomien har for barna i familien, og hvordan foreldrene handler i forhold til dette. Studien viser at foreldrene har som mål at barna skal ha en normal barndom. For å få til dette benytter foreldrene en lang rekke strategier, definert som materielt-handlingsorienterte strategier. Disse sikter mot at barna skal være så like andre som mulig. Imidlertid setter økonomien grenser, og når ulikhetene blir synlige, tar mange foreldre i bruk et sett pedagogisk-verdiorienterte strategier. Gjennom å bruke disse strategiene gir de barna redskaper til å leve med og mestre ulikheten.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 2/06
dc.subjectNOVA
dc.titleEn normal barndom?no_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumber74


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record