Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorvon der Lippe, Anna L.
dc.contributor.authorWilkinson, Simon R.
dc.date.accessioned2020-06-21T13:33:54Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:32:57Z
dc.date.available2020-06-21T13:33:54Z
dc.date.available2021-04-30T07:32:57Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-7894-209-9
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/4913
dc.description.abstractKari Killéns innsats de siste 20 årene har vært å fremme forståelse, forebygging og behandling av barn som er mishandlet eller forsømt. Hun har arbeidet over hele verden og jubileumsskriftet bærer preg av det. Publikasjonen er tverrfaglig, med bidrag fra psykologer, sosionomer, lege og samfunnsviter. Den er også nordisk, med forfattere som tar for seg erfaringer og forskning fra egne land. Det legges frem teori og empirisk forskning om konsekvenser av tilknytning. Videre tar den opp forskning om omsorgsvikt på ulike alderstrinn: under fosterstadiet, i førskoletiden, i skolealder og i ungdomstid. Arbeidene har fokus på forebygging av psykiske skader. Den siste delen av publikasjonen er viet samfunnets forhold til omsorgsvikt, både fallgruver og muligheter som samfunnet har til å se og hjelpe de sårbare barna og deres foresatte. Publikasjonen retter seg mot alle som er opptatt av barn og ungdom i risikoutvikling. Den oppfordrer til forskning og 'samarbeid på tvers' for å fremme barns muligheter til å komme inn i en tryggere fremtid. Den er et komplement til Kari Killéns 6 bøker om emnet og inkluderer noen utdypelser, tillegg og forslag til veier å gå i arbeidet med omsorgsvikt, som jubilanten sikkert vil fortsette å sette sitt preg på i kommende år.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 7/05
dc.subjectNOVA
dc.subjectFamilie
dc.subjectBarn
dc.subjectBarnevern
dc.titleRisikoutvikling: Tilknytning, omsorgssvikt og forebyggingno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumber165


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel