Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJessen, Jorunn Theresia
dc.date.accessioned2020-06-21T13:32:54Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:31:27Z
dc.date.available2020-06-21T13:32:54Z
dc.date.available2021-04-30T07:31:27Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.isbn82-7894-151-3
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/4839
dc.description.abstractRegionaliseringen av trygdetjenester innebærer en omorganisering i retning av større samarbeids- og organisasjonsenheter - siktemålet er å utvikle en mer effektiv organisasjon. Denne rapporten er en evaluering av et regionalt samarbeidsprosjekt som ble prøvd ut innenfor trygdeetaten i Oppland flylke. Hensikten med prosjektet var å oppnå bedre ressursutnyttelse, service og høyere kvalitet på saksbehandlingen i trygde- og bidragssaker. Første del av rapporten evaluerer virkninger for de ansatte og tjenesteapparatet. Del to tar for seg effekten av omorganiseringen med hensyn til bedring i tjenestekvalitet, saks- og servicehåndtering overfor brukerne. Rapporten diskuterer noen sentrale dilemmaer og utfordringer som er knyttet til regionalisering som organisatorisk virkemiddel og behovet for kompetanseheving. I trygdeetaten har prinsippet om helhetlig saksbehandling vært et viktig argument for breddekompetanse, oversikt og god informasjon til brukeren. Regionaliseringen går mer i retning av sentralisert saksbehandling, oppsplitting av saksansvar og spesialisering som løsning for å effektivisere behandlingen av enkeltsaker. Hva vil utviklingen innebære av konsekvenser for tjenestetilbudet i distriktene, og hvordan kan den regionale samarbeidsstrukturen sikre nærhet til tjenester og tilgjengelighet for brukeren?no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 21/02
dc.subjectNOVA
dc.subjectBolig og sosialpolitikk
dc.titleRegionalisering av trygdetjenester - erfaringer hos brukere og ansatteno_NB
dc.typeRapport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/joruje
fagarkivet.source.pagenumber192


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel