Show simple item record

dc.contributor.authorNordahl, Thomas
dc.date.accessioned2020-06-07T21:07:03Z
dc.date.accessioned2021-04-29T14:03:46Z
dc.date.available2020-06-07T21:07:03Z
dc.date.available2021-04-29T14:03:46Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.isbn82-7894-095-9
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3516
dc.description.abstractUndersøkelsen er gjennomført i åtte kommuner i fylkene Nordland og Oppland, der Nordahl leder et utviklingsprosjekt hvor man i løpet av en treårsperiode skal prøve ut et nytt helhetlig system for informasjonsformidling. Hensikten er å utvikle og styrke samarbeidet mellom skole og hjem. Prosjektet skal evalueres parallelt med gjennomføringen. Resultatene fra den første kartleggingsundersøkelsen viser at foreldrene får mye og i hovedsak relevant informasjon om skolens virksomhet og om barnas sosiale og faglige utvikling. Men skolen er lite i dialog med foreldrene og gir liten eller ingen medbestemmelse. Praksis i skolen kan derfor ikke sies å være i samsvar med de nasjonale mål om at foreldrene skal ha medvirkning i skolen, og at samarbeidet mellom skole og hjem skal baseres på likeverd og gjensidighet. Prosjektet er etablert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ved Foreldreutvalget for grunnskolen, og drives i samarbeid med Statens utdanningskontor i de nevnte fylker.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 8/00
dc.subjectNOVA--Skole--Barn og barnevern--Ungdom
dc.titleSamarbeid mellom hjem og skole - en kartleggingsundersøkelseno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumber101


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record