Show simple item record

dc.contributor.authorKnut Bjørn Stokke
dc.contributor.authorSkogheim, Ragnhild
dc.date.accessioned2019-08-15T07:41:18Z
dc.date.accessioned2021-04-29T13:50:47Z
dc.date.available2019-08-15T07:41:18Z
dc.date.available2021-04-29T13:50:47Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-7071-699-9
dc.identifier.issn0801-1702
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/2304
dc.description.abstractLast ned gratis Notatet er et produkt under Strategisk instituttprogram (SIP) Kystens kulturminner og kulturmiljøer i en integrert kystsoneforvaltning, hvor NIBR samarbeider med NIKU, NINA og Bioforsk. NIKU har koordineringsansvar for SIPen. Hovedmålsettingen med programmet er å øke kunnskapen om kystens kulturminner og kulturmiljøer med sikte på å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag i en integrert kystsoneforvaltning. Kunnskapen på dette feltet er idag mangelfull og fragmentert og er heller ikke godt nok bearbeidet med tanke på bruk i konkrete plan- og beslutningsprosesser. NIBRs oppgave i SIPen er å belyse erfaringer med regional og kommunal planlegging og forvaltning av kystens kulturminner og kulturmiljøer etter plan- og bygningsloven (PBL), og hvordan disse verdiene oppfattes og verdsettes blant ulike lokale aktører. Det er disse perspektivene knyttet til Nøtterøy kommune som blir belyst i dette notatet.no_NB
dc.publisherOslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
dc.relation.ispartofseriesNIBR-notat 2007:108
dc.subjectNIBR, PublikasjonerNIBR, Notat_NIBR
dc.titleKystens kulturminner og kulturmiljøer på Nøtterøyno_NB
dc.typeNotat
fagarkivet.author.linkSkogheim, Ragnhild;https://www.oslomet.no/om/ansatt/ragnhs


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record