Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJansson, Dag
dc.contributor.authorOpdahl, Tone
dc.date.accessioned2022-09-02T11:10:30Z
dc.date.available2022-09-02T11:10:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015397
dc.description.abstractBakgrunn: Psykologisk trygghet er en sentral faktor i forskning på teameffektivitet. Det er forsket mye på hvilke effekter psykologisk trygghet har, men man vet mindre om hvilke faktorer som påvirker utviklingen av denne tilstanden. Hensikt: Ved å gjennomgå et utvalg av eksisterende forskning på feltet, er målet å etablere en overordnet kunnskapsstatus, som kan peke retning for praksis og videre forskning. Metode: Kunnskapsstatusen er basert på en semistrukturert litteraturstudie. Utvalget av artikler er gjort med utgangspunkt i litteraturlistene i nyere metaanalyser, i tillegg til avgrensede søk etter nyere forskningsartikler. Resultater: En rekke ulike faktorer er funnet å påvirke utviklingen av psykologisk trygghet i team. Disse fordeler seg på mange ulike kategorier; som strukturelle trekk ved oppgaven og organiseringen av arbeidet, individuelle trekk og teamets sammensetning, prosesser og fremvoksende egenskaper i teamet, lederrelasjon og lederstil, støtte fra kolleger og virksomhetsstruktur og -kultur. Mellom alle disse faktorene er det et dynamisk samspill, der faktorene påvirker og påvirkes av hverandre over tid. Det finnes derfor ikke et fast sett med faktorer som kan sies å påvirke tilstanden av psykologisk trygghet i ethvert team på ethvert tidspunkt. Bidrag: Deler av forskningen på psykologisk trygghet preges av enkelte metodiske svakheter, som også påvirker tidligere forskningsoppsummeringer. Jeg oppsummerer her sentrale utfordringer som videre forskning på psykologisk trygghet må ta tak i for at dette skal kunne bli et kumulativt forskningsfelt. For å gjøre denne kunnskapsstatusen mest mulig robust, er inklusjonskriteriene utformet for å ta høyde for mange av disse svakhetene. Det gis utdypende beskrivelser av faktorer som er funnet å påvirke utviklingen av psykologisk trygghet i team, slik at sammenhengene kommer tydelig frem. I kombinasjon med en oppsummering av mulige tiltak, danner kunnskapsstatusen dermed et godt fundament for ledere som ønsker å jobbe med å styrke den psykologiske tryggheten i sine team.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectPsykologien_US
dc.subjectTryggheten_US
dc.subjectKunnskapsstatusen_US
dc.titleHva bidrar til utvikling av psykologisk trygghet i team? - en kunnskapsstatusen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel