Show simple item record

dc.contributor.authorSkjelbostad, Eivor Vold
dc.contributor.authorHernes, Vilde
dc.coverage.spatialNordenen_US
dc.date.accessioned2022-04-29T14:16:13Z
dc.date.available2022-04-29T14:16:13Z
dc.date.created2022-01-07T14:46:06Z
dc.date.issued2021-09-17
dc.identifier.citationNorsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 2021, 37 (03), 139-156.en_US
dc.identifier.issn0801-1745
dc.identifier.issn1504-2936
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2993480
dc.description.abstract‘Den nordiske modellenʼ er unik i internasjonal sammenheng med sin omfattende, institusjonaliserte og universelle velferdspolitikk, men den står overfor utfordringer, særlig i møte med økt innvandring. Møter de nordiske landene disse utfordringene med ulike veivalg, og eventuelt hvorfor beveger noen land seg mer bort fra grunnprinsippene i den nordiske velferdsmodellen enn andre? Vi undersøker disse spørsmålene gjennom en komparativ casestudie av Danmark og Norges historiske utvikling på velferds- og integreringsfeltet, samt to politiske prosesser som resulterte i ulike tiltak for å fremme flyktningers arbeidsintegrering i etterkant av flyktningkrisen i 2015. Mens Danmark innførte et særskilt lavlønnsspor for flyktninger, var Norges svar på flyktningkrisen ikke å utfordre universalismeprinsippet, men snarere å verne om det. Danmark og Norges retningsvalg var i stor grad et uttrykk for stiavhengighet der landene innførte tiltak som videreførte allerede eksisterende ulikheter i landenes velferds- og integreringspolitikk. Analysen avdekker også forskjeller i aktørenes egeninteresser samt hvor sterkt universalismeprinsippet står i de to landene, og at innholdet har fått en ny form i Danmark der prinsippet i hovedsak omfatter danske borgere – ikke flyktninger og innvandrere. Vi konkluderer med at Danmark har tatt ytterligere steg vekk fra sentrale prinsipper i den nordiske modellen, mens Norge derimot omfavner disse.en_US
dc.description.abstractInternationally, ‘the Nordic modelʼ, with its comprehensive, institutionalized and universal welfare policies, is portrayed as unique; however, it faces challenges, particularly concerning the growth in immigration. Do the Nordic countries respond to these challenges with different solutions, and if so, why do some countries move further away from the basic principles of the Nordic model than others do? We investigate these questions through a comparative case study of Denmark and Norwayʼs historical development of welfare and integration policies, along with two political processes that resulted in different measures to promote refugeesʼ labor market integration after the refugee crisis in 2015. While Denmark introduced a particular ‘low wageʼ track for refugees, Norway responded to the refugee crisis not by challenging the principle of universalism, but rather by embracing it. Denmark and Norwayʼs policy directions show clear traits of path dependency, further developing particular welfare and integration policies paths of the past. Additionally, the analysis reveals cross-national differences in the relevant actorsʼ self-interest along with the strength of the principle of universalism. Furtermore, the content of the principle of universalism in Denmark has developed to mostly involve Danish citizens – and exclude refugees and other immigrants. In summary, after the refugee crisis, Denmark drifted further from central principles in the Nordic model while Norway has embraced these same principles.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesNorsk Statsvitenskapelig Tidsskrift;Årgang 37, nr. 3-2021
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1504-2936-2021-03-01
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectDen nordiske modellenen_US
dc.subjectFlyktningkriseren_US
dc.subjectIntegreringspolitikken_US
dc.subjectKomparative analyseren_US
dc.subjectPrinsippanalyseren_US
dc.subjectPolicy-analyseren_US
dc.subjectThe Nordic modelen_US
dc.subjectRefugee crisesen_US
dc.subjectIntegration policiesen_US
dc.subjectComparative analysesen_US
dc.subjectPolicy analysesen_US
dc.titleStrekk i laget for den ‘nordiske modellenʼ? Arbeidsintegrering, universalismeprinsippet og trepartssamarbeid i Danmark og Norge under flyktningkrisenen_US
dc.title.alternativeThe Nordic model – going separate ways? Labor-market integration, universalism, and corporatism in Denmark and Norway during the refugee crisis.en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2021-03-01
dc.identifier.cristin1976656
dc.source.journalNorsk Statsvitenskapelig Tidsskriften_US
dc.source.volume37en_US
dc.source.issue3en_US
dc.source.pagenumber139-156en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.subject.nsiVDP::Social sciences: 200en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal