Show simple item record

dc.contributor.authorSteinnes, Kamilla Knutsen
dc.contributor.authorTeigen, Helene Maria Fiane
dc.date.accessioned2022-03-08T14:46:48Z
dc.date.available2022-03-08T14:46:48Z
dc.date.created2021-05-26T10:18:44Z
dc.date.issued2021-05-26
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). 2021, 4-22.en_US
dc.identifier.issn2535-8162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2983843
dc.description.abstractNi av ti norske ungdommer er på sosiale medier hvor de blir eksponert for store mengder markedsføring fra digitale personligheter med stor påvirkningskraft – såkalte influensere. Vi vet at denne type markedsføring appellerer til ungdom, men vi vet lite om hvordan den fungerer. Denne artikkelen undersøker hvordan og gjennom hvilke strategier forbruk markedsføres gjennom influensere, samt hvordan denne markedsføringen påvirker ungdom. Dette undersøkes gjennom en innholdsanalyse av markedsføringsbilder fra influensere på Instagram (N = 228) og kvalitative gruppediskusjoner med ungdom mellom 15 og 22 år (N = 54). Analysene viser at influensere selger en hel livsstil gjennom å markedsføre forbruk som ofte er preget av luksuriøse merkevarer som kan signalisere status og velstand til ungdom. I tillegg fungerer influensere som forbilder som enkelte ungdom har høy tillit til, sammenligner seg med og opplever en vennskapsrelasjon til. Ungdom er skeptiske i møte med influensermarkedsføring, men analysen viser at de også kan påvirkes ubevisst gjennom en rekke kommersielle og relasjonelle strategier. Blant de kommersielle strategiene er det særlig sømløs integrasjon av markedsføringen i annet innhold som har potensiale til å påvirke ungdom. Det aller tydeligste relasjonelle virkemiddelet og den mest effektive påvirkningsmekanismen, er det vennskapelige og personlige båndet som ungdom gjerne opplever med influensere.en_US
dc.description.abstractNine out of ten Norwegian adolescents use social media where they are exposed to large amounts of marketing from influential digital personalities – so-called influencers. While we know that this type of marketing appeals to adolescents and that it is highly effective, we know less about how it works. This article examines how and through which strategies consumption is marketed through influencers, and how such marketing affects adolescents. This is examined through a content analysis of marketing images from influencers on Instagram (N = 228) and qualitative group discussions with adolescents between 15 and 22 years (N = 54). Findings suggest that influencers sell an entire lifestyle by promoting consumption that is typically characterized by luxurious brands that may signal status and wealth to adolescents. Furthermore, influencers function as role models that some adolescents have high trust in, to whom they compare themselves, and with whom they form a close perceived friendship. Adolescents are critical towards influencer marketing, but findings suggest that they may also be influenced subconsciously through a variety of commercial and relational strategies. Among these commercial strategies, seamless integration into non-commercial content has particular potential to influence adolescents. The most evident relational strategy, and the most effective influence mechanism, is the friendly and personal bond that adolescents often experience with influencers.en_US
dc.description.sponsorshipArtikkelen er basert på datamateriale fra prosjektene «Influensermarkedsføring», «Ungdom, personvern og markedsføring», «Utsatte barn og unge og deres digitale hverdagsliv» og «Kropp og kjønn i markedsføring på sosiale medier» gjennomført av SIFO i perioden 2018–2020. Prosjektene ble finansiert av Barne- og Familiedepartementet og SIFO.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesNordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU);Årgang 2, nr. 1-2021
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/ntu/2021/01/livsstil_til_salgs_om_influensermarkedsfoering_paa_sosiale_m
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectDigital markedsføringen_US
dc.subjectUngdomen_US
dc.subjectSosiale medieren_US
dc.subjectInfluensereen_US
dc.subjectIøynefallende forbruken_US
dc.subjectDigital marketingen_US
dc.subjectAdolescentsen_US
dc.subjectSocial mediaen_US
dc.subjectInfluencersen_US
dc.subjectConspicuous consumptionen_US
dc.subjectParasocialityen_US
dc.titleLivsstil til salgs: om influensermarkedsføring på sosiale medier og hvordan ungdom påvirkesen_US
dc.title.alternativeLifestyle for sale: On influencer marketing in social media and its influence on adolescentsen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.2535-8162-2021-01-01
dc.identifier.cristin1911868
dc.source.journalNordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU)en_US
dc.source.volume2en_US
dc.source.issue1en_US
dc.source.pagenumber4-22en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal