Show simple item record

dc.contributor.advisorIhlebæk, Karoline Andrea
dc.contributor.authorEilers, Charlotte
dc.date.accessioned2022-02-23T08:45:51Z
dc.date.available2022-02-23T08:45:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2980897
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en del av forskningsprosjektet FREXO som undersøker hvordan grupper som tilhører ytre høyre, inkludert alternative nyhetsmedier, aktivister, grupper og organisasjoner produserer og sprer innhold, og gir innsikt i hvordan politisk innhold påvirker samfunnet i bred forstand. Gjennom en stegvis-deduktiv induktiv analyse av 10 kvalitative dybdeintervjuer av lesere av norske høyrevridde alternative medier, avdekker den deres motivasjoner for mediebruk og knytter disse opp mot deres offentlige tilknytning. Problemsstillingen jeg ønsker å besvare er: Hvorfor leser folk høyrevridde alternative medier og hva kan deres motivasjoner fortelle oss om deres tilknytning til offentligheten? Oppgaven argumenterer for at de høyrevridde alternative mediene har forskjellige funksjoner hos informantene, og at disse funksjonene sier noe om deres motivasjoner. Graden av tillit til tradisjonelle medier er generelt sett svakere hos disse leserne enn andre, men av varierende grad. De med lavest tillit til det etablerte og de tradisjonelle mediene, gir de høyrevridde alternative mediene en funksjon som avvisende. Dette vil si at de oppsøker alternative kilder for å få sannheten, da de opplever at de ikke får den i de tradisjonelle. De mener at de tradisjonelle mediene er talerør for politiske og finansielle eliter, og at disse i stor grad legger føringer for innholdet. Videre bruker noen de høyrevridde alternative mediene som utfordrere til de tradisjonelle. De oppsøker de alternative mediene for å få innblikk i «den andre siden» og opplever at de tradisjonelle mediene bevisst bare dekker visse temaer på en ensidig måte. Disse menneskene påstår at de stoler like mye (eller lite) på de alternative som de tradisjonelle mediene, men deres mediebruk avslører at de har lettere for å stole på de alternative medienes vinkling. Den tredje gruppen lesere av høyrevridde alternative medier denne oppgaven avdekker, er de som bruker disse mediene for å utfylle den informasjonen de får gjennom de tradisjonelle mediene. Disse kjenner ikke nødvendigvis selv på mangel av tillit når det kommer til tradisjonelle medier, men går til alternative medier for å supplere det de leser i de tradisjonelle mediene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectHøyrevridde alternative medieren_US
dc.subjectAlternative medieren_US
dc.subjectMediebruken_US
dc.subjectOffentlig tilknytningen_US
dc.subjectStegvis-deduktiv induktiv analysemetodeen_US
dc.subjectKvalitative dybdeintervjueren_US
dc.titleHøyrevridde alternative mediers funksjoner: En kvalitativ analyse av lesere av høyrevridde alternative mediers motivasjoner og tilknytning til offentligheten.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record