Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohnsen, Åge
dc.contributor.authorHande, Martine H. Doksrød
dc.date.accessioned2022-02-22T08:58:00Z
dc.date.available2022-02-22T08:58:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2980698
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven er å utforske hva som kan påvirker opplevd nytte av strategisk planlegging i offentlig sektor. Dataene som brukes for å finne ut av dette er hentet inn fra kommuner, fylkeskommuner, statlige utdanningsinstitusjoner og direktorater. Relevant teori innenfor strategi, organisasjonsteori, og ledelse ble presentert for å støtte opp om hypoteser. Oppgavens hypoteser er 1) strategisk planlegging oppleves som nyttig dersom organisasjonen gjør strukturelle endringer for å tilpasse planen, 2) Den strategiske planen oppleves som nyttig om innholdet kan knyttes til resultatstyring, 3) Den strategiske planen oppleves som nyttig når den inneholder tiltak som håndterer usikre tider, og 4) Forpliktelsen overfor innholdet i den strategiske planen skaper opplevelse av nytte. For å besvare problemstillingen ble det gjort kvantitative analyser. Det var kun hypotese 1 og 3 som fikk empirisk støtte. Resultatene viser også at respondentene i snitt mener de er litt enige i at strategisk planlegging er nyttig. Om svarene stammet fra statlig eller kommunal sektor ble brukt som kontrollvariabel for undersøkelsen. Resultatene viser at det er minimale forskjeller mellom sektorene. Konklusjonen i denne masteroppgaven er derfor at strukturelle endringer, og tilpasning til usikre tider kan påvirke opplevd nytte av strategisk planlegging.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectStrategisk planleggingen_US
dc.subjectOffentlig sektoren_US
dc.subjectKommuneren_US
dc.subjectFylkeskommuneren_US
dc.subjectStrategisk styringen_US
dc.subjectOffentlige utdanningstitusjoner,en_US
dc.titleOpplevd nytte av strategisk planlegging i norsk offentlig sektor- En studie om hva som kan påvirke opplevd nytte av strategisk planlegging i norske kommuner, fylkeskommuner, direktorater og statlige utdanningsinstitusjoner.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel