Show simple item record

dc.contributor.advisorKopperud, Karoline Hofslett
dc.contributor.authorSebakk, Synne
dc.date.accessioned2021-11-24T16:00:45Z
dc.date.available2021-11-24T16:00:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831344
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven har til hensikt å bidra til økt kunnskap i hva som motiverer medarbeidere til endring. Oppgaven tar utgangpunkt i en virksomhet innenfor offentlig sektor som kontinuerlig arbeider med endringer. Endringsmotivasjon vil være et tema som i stor grad baserer seg på subjektive og individuelle vurderinger. For å sikre et bredt innsyn ønsker jeg studere tema både fra et lederperspektiv og et medarbeiderperspektiv. Jeg vil også gjennomføreen undersøkelse vedrørende motivasjon for endring og følgende problemstilling skal besvares: «Hvordan kan ledere og medarbeidere skape og oppleve endringsmotivasjon?»Problemstillingen besvares ved hjelp av relevant litteratur, i tillegg til en egen undersøkelse. Litteraturen vil i hovedsak omhandle endringsledelse, motivasjon og endringsberedskap. Undersøkelsen har et kvalitativt forskningsdesign med fenomenologisk tilnærming. Det ble gjennomført åtte dybdeintervjuer, hvor fireav informantenevar mellomledere og fire var medarbeidere. Hensikten var å finne ut hvordan ledere forsøker å skape endringsmotivasjon, hva som skal til for at medarbeiderne skal oppleve endringsmotivasjon, og om lederens forsøk på å skape og medarbeiderens syn på hva som skal til forå skape endringsmotivasjon samsvarer med hverandre. Resultatene ble analysert gjennom en fenomenologisk analyse. Ved å analysere datamaterialet var det tydelig at involvering av ansatte, god informasjonsflyt og kommunikasjon ble trukket frem som sentrale motivasjonsfaktorer ved endring, og det både hos mellomlederne og hos medarbeiderne. Likevel vil ulike organisatoriske utfordringer gjøre dette noe mer utfordrende for mellomlederne å skulle ivareta på en tilfredsstillende måte. Problematikken rundt dette vil resulterer i at ledernes forsøk på å skape og medarbeiderens syn på hva som skal til for å skape endringsmotivasjon samsvarer i mindre grad, og et forbedringspotensialet blir dermed synlig.På bakgrunn av denne studien er anbefalingen at virksomheten bør fortsette sitt arbeid med å forsøke å skape endringsmotivasjon blant sine medarbeidere. Gjennom undersøkelsen fremkommer det at en måte å gjøre dette på er å sikre bedre kommunikasjon, hyppigere informasjon og mer involvering. Både gjennom informantenessvar og relevant teori fremstår dette som de mest sentrale motivasjonsfaktorene vedrørende endring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectBAL3900en_US
dc.titleEndringsmotivasjon: Hvordan kan ledere og medarbeidere skape og oppleve endringsmotivasjonen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record