Show simple item record

dc.contributor.authorSigaard, Anna Schytte
dc.contributor.authorHaugrønning, Vilde
dc.date.accessioned2021-09-07T07:32:30Z
dc.date.available2021-09-07T07:32:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-7063-529-0
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773899
dc.description.abstractThis report is the first deliverable from work package 2 of the WOOLUME project. The main goal of WOOLUME is to explore different ways of using wool from Polish Mountain Sheep to achieve better utilisation of resources and value creation. The aim of the report has been to map the market for acoustic and sound absorbing products made of wool to examine the potential to introduce coarse wool as a material. This has been done through desktop research and interviews with a focus on the qualities of wool as a natural product. Findings show that though man-made materials dominate the market for acoustic products due to lower prices, wool is preferred as a material due to its natural properties as well as aesthetics. Producers using wool consider their products to be high-end, intended for people who want very good quality products and who are willing to pay a higher price to achieve this. However, few producers use coarse wool in these products, and many are made of pure Merino wool. Using Merino wool which is often considered of very fine quality due to the low micron-count does not correspond with the ideal of good utilisation of resources. Therefore, we are proposing to utilise coarse wool which today is discarded as a mere by-product to meat-production. Merino could instead be used for products where fineness and softness are important factors such as for clothing. In addition, we argue for the rawness and uniqueness of the look of coarse wool as positive in terms of aesthetics and as something that adds to the position of acoustic products made of wool as high-end.en_US
dc.description.abstractDenne rapporten er første leveranse fra arbeidspakke 2 i WOOLUME-prosjektet. Hovedmålet med WOOLUME er å utforske ulike måter å bruke ull fra polske fjellsau for å oppnå bedre utnyttelse av ressurser og økt verdiskaping. Målet med rapporten har vært å kartlegge markedet for akustiske og lydabsorberende produkter laget av ull for å undersøke potensialet for å innføre grov ull som materiale. Dette er gjort gjennom skrivebordsundersøkelser og intervjuer med fokus på ullens egenskaper som et naturlig produkt. Funnene viser at selv om menneskeskapte materialer som polyester dominerer på markedet for akustiske produkter på grunn av lavere priser, foretrekkes ull som materiale på grunn av dets naturlige egenskaper i tillegg til det estetiske. Produsenter som bruker ull anser produktene sine som eksklusive, hvor målgruppen er kunder som ønsker produkter av god kvalitet og som er villige til å betale en høyere pris for å oppnå dette. Imidlertid er det få produsenter som bruker grov ull i disse produktene, og mange er laget av ren merinoull. Bruk av merinoull som ofte anses å være av svært fin kvalitet på grunn av det lave mikronantallet samsvarer ikke med idealet om god ressursutnyttelse. Derfor foreslår vi å bruke grov ull som i dag bare blir kastet som biprodukt til kjøttproduksjon. Merino kan i stedet brukes til produkter der finhet og mykhet er viktigere egenskaper, som for eksempel i klær. I tillegg argumenterer vi for at råheten og unikheten ved grov ull er positivt med tanke på estetikk og noe som styrker posisjonen til ullakustiske produkter som eksklusive.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherConsumption Research Norway (SIFO), OsloMeten_US
dc.relation.ispartofseriesReport;9-2021
dc.subjectWoolen_US
dc.subjectAcousticsen_US
dc.subjectSound absorptionen_US
dc.subjectResource utilisationen_US
dc.subjectWoolumeen_US
dc.subjectSustainabilityen_US
dc.subjectCircular economyen_US
dc.titleWOOLUME: Mapping the market for acoustic and sound absorbing products made of woolen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber41en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record