Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHansen, Lillegerd (biveileder)
dc.contributor.advisorFauske, Laila Belinda (hovedveileder)
dc.contributor.authorMortensen, Eivind Ulla
dc.date.accessioned2021-06-30T13:18:48Z
dc.date.available2021-06-30T13:18:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762610
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen tar for seg læring på verkstedet, under to håndverkere. Materialområdene er lin og metall. Det praktiske arbeidet har vært konsentrert om å lage en meter håndspunnet og manuelt vevet lin-stoff, to sverd og en dolk med slirer og tilhørende sverdbelte med forskjellige metalldetaljer. Studenten har arbeidet som håndverkernes lærling på verkstedene deres og fullførte arbeidet på egen hånd i en egen praktisk-estetisk prosess. Intervju og deltagende observasjon er brukt som metoder i oppgaven. Oppgavens problemstilling som grunnlaget for undersøkelsen og drøftingen er: Hvordan oppstår og formidles læring på verkstedet innen håndverksfag? Hva sitter jeg igjen med, som håndverkernes lærling, etter endt prosess? Oppgaven drøfter hvordan læring kan skje i en håndverkssituasjon og hva som er viktig å legge til grunn for læring. Aktiv og konstruktiv kommunikasjon mellom lærling og læremesteren, motivasjon til å utføre oppgaven, det vil si enten via interesse for selve prosessen eller hva som skal konstrueres samt repetisjon av lærdommen har vist seg å forsterke læringsutbyttet i læreprosessen. I arbeidet på verkstedet har håndverkerne tatt i bruk to forskjellige typer læringsstrategier hvor en prosess gjennomføres ved bruk av improvisasjon mens den andre er en strukturert læringsprosess hvor alle stegene allerede er planlagt. Det teoretiske fokuset i oppgaven har vært på Richard Sennett og hans bok The craftsman (Sennett, 2008). Forholdet lærling og mester tas opp. Tilnærmingen Reflective practice, som går ut på å reflektere over sin egen praksis (Schön, 1991) har åpnet for drøfting av taus kunnskap og improvisasjon (Molander, 1996)en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMEST;2018
dc.subjectMesteren_US
dc.subjectLærlingen_US
dc.subjectmetallen_US
dc.subjectLinen_US
dc.subjectSverden_US
dc.subjectDolken_US
dc.titleHåndverker i utvikling - en studie på to ulike verkstederen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel