Show simple item record

dc.contributor.authorSkuland, Silje Elisabeth
dc.date.accessioned2021-05-11T19:35:43Z
dc.date.available2021-05-11T19:35:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-7063-522-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2755010
dc.description.abstractDenne rapporten er en rapportering av arbeidet med å oppdatere kostnader til spedbarn. Oppdateringen innebærer å sjekke om det som ligger inne i de ulike budsjettpostene til fremdeles er relevant og om det trengs endringer eller justeringer når det gjelder hvilke varer som skal ligge inne i budsjettet, hvilke mengder av varene eller tjenestene som ligger inne, når i spedbarnsfasen det er behov for varer eller hvor lenge varene kan brukes. En rekke informasjonskilder benyttes i oppdateringsarbeidet. Anbefalinger fra offentlig myndigheter, fra eksperter og fagpersoner innenfor de ulike forbruksområdene legger tydelige føringer for innholdet i budsjettposten. Videre benyttes informasjon samlet inn gjennom fokusgruppeintervjuer. Oppdateringsarbeidet har resultert i at en del varer har blitt lagt til og noen varer har blitt tatt ut og endringer er gjort når det gjelder mengder, varetyper og/eller forventet levetid for en rekke varer i budsjettposten. Flere varer i budsjettposten er uendret.en_US
dc.description.abstractThis report is a describe the work of updating the consumption area «Infant costs». The update involves investigating if items in the reference budget is still relevant and whether changes or adjustments are needed regarding which goods needs to be included in the budget, how many items need to be included, at what time during infant period the goods are needed and for how long they are in use. A number of sources of information are used in the update work. Recommendations from public authorities, from experts and professionals within the various areas of consumption provide clear guidelines for the content of the goods included in the reference budget. Furthermore, information collected through focus group interviews is used. The update work has resulted in a number of goods being added, some being removed, and changes being made in when the goods are needed and for how long they are used. Several good in reference budget have been unchanged.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMeten_US
dc.relation.ispartofseriesRapport;2-2021
dc.subjectreferansebudsjetteten_US
dc.subjectspedbarnskostnaderen_US
dc.subjectforbruksutgifteren_US
dc.subjectakseptabelt forbruksnivåen_US
dc.titleOppdatering av kostnader til spedbarn. Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i Referansebudsjetteten_US
dc.typeReporten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record