• Nordmenns holdninger til Russland, russere og norsk russlandspolitikk – en spørreundersøkelse 

   Aasland, Aadne; Myhre, Marthe Hånda (NIBR-kortnotat;2023:1, Working paper, 2023-04)
   Hva synes nordmenn om politikken Norge fører overfor Russland? I hvilken grad skiller nordmenn mellom det russiske regimet og vanlige russere? Har det offisielle Russlands syn på krigen i Ukraina overhodet noen støtte i ...
  • Reception and integration policies for displaced persons from Ukraine in the Nordic countries – a comparative analysis 

   Hernes, Vilde; Danielsen, Åsne (NIBR-kortnotat;2024:1, Working paper, 2024)
   In February 2022, the full-scale Russian invasion of Ukraine led to millions of people fleeing the war – both internally in Ukraine and across the borders to other European countries, including the Nordic countries. This ...
  • Redusert utvandring vil gi en litt yngre (men klart større) befolkning 

   Tønnessen, Marianne; Syse, Astri (NIBR-kortnotat;2023:2, Working paper, 2023-08)
   Den norske befolkningen blir stadig eldre. I diskusjoner rundt hvordan aldringen kan bremses, er det særlig to demografiske virkemidler som trekkes fram: Flere fødsler og høyere innvandring. Begge disse kan være problematiske. ...
  • Utvandringspolitikk 

   Tønnessen, Marianne; Staver, Anne Balke (NIBR-kortnotat;2023:3, Working paper, 2023-09)
   Mens innvandringspolitikk har vært en sentral del av politikkutforming og politisk debatt både i Norge og andre land de siste tiårene, er utvandringspolitikk sjelden på dagsorden. Alle land har likevel politikk som – mer ...