• Korona-utflytterne. Hvem forlot storbyen i 2020, og vil de komme tilbake? 

   Tønnessen, Marianne (NIBR-kortnotat;2021:2, Working paper, 2021-12)
   Utflyttingen fra Oslo var rekordhøy i koronaåret 2020. Nær 8000 utvandret fra Oslo til utlandet, det var litt mer enn året før. 36000 flyttet til andre deler av Norge, og det tallet har aldri vært høyere. Vil utflytterne ...
  • Nordmenns holdninger til Russland, russere og norsk russlandspolitikk – en spørreundersøkelse 

   Aasland, Aadne; Myhre, Marthe Hånda (NIBR-kortnotat;2023:1, Working paper, 2023-04)
   Hva synes nordmenn om politikken Norge fører overfor Russland? I hvilken grad skiller nordmenn mellom det russiske regimet og vanlige russere? Har det offisielle Russlands syn på krigen i Ukraina overhodet noen støtte i ...
  • Reception and integration policies for displaced persons from Ukraine in the Nordic countries – a comparative analysis 

   Hernes, Vilde; Danielsen, Åsne (NIBR-kortnotat;2024:1, Working paper, 2024)
   In February 2022, the full-scale Russian invasion of Ukraine led to millions of people fleeing the war – both internally in Ukraine and across the borders to other European countries, including the Nordic countries. This ...
  • Redusert utvandring vil gi en litt yngre (men klart større) befolkning 

   Tønnessen, Marianne; Syse, Astri (NIBR-kortnotat;2023:2, Working paper, 2023-08)
   Den norske befolkningen blir stadig eldre. I diskusjoner rundt hvordan aldringen kan bremses, er det særlig to demografiske virkemidler som trekkes fram: Flere fødsler og høyere innvandring. Begge disse kan være problematiske. ...
  • Utvandringspolitikk 

   Tønnessen, Marianne; Staver, Anne Balke (NIBR-kortnotat;2023:3, Working paper, 2023-09)
   Mens innvandringspolitikk har vært en sentral del av politikkutforming og politisk debatt både i Norge og andre land de siste tiårene, er utvandringspolitikk sjelden på dagsorden. Alle land har likevel politikk som – mer ...