• Flere eldre innvandrere i framtidens arbeidsstyrke 

      Tønnessen, Marianne; Syse, Astri (Søkelys på arbeidslivet; Årgang 38, nr. 1-2021, Journal article; Peer reviewed, 2021-05-04)
      Antall innvandrere i Norge vil øke framover, men utelukkende i de eldre aldersgruppene. I aldersgruppen 55-66 år vil det bli nesten tre ganger så mange innvandrere de neste 20 årene. Hva vil dette bety for norsk arbeids- ...