• Effekt av brukermedvirkning i psykisk helse- og rusfeltet: Et forskningskart 

   Langøien, Lars Jørun; Hestevik, Christine Hillestad; Jardim, Patricia Sofia Jacobsen; Nguyen, Hong Lien (Book; Research report, 2021-06-16)
   Hovedbudskap: Brukermedvirkning er nødvendig for å sikre gode tjenester til personer med psykisk helse- og rusutfordringer. Formålet med dette forskningskartet var å kartlegge hva som finnes av forskning om effekter av ...
  • Hvordan forstå og håndtere barn som avviser en forelder: En systematisk kartleggingsoversikt 

   Ames, Heather Melanie R; Hestevik, Christine Hillestad; Langøien, Lars Jørun; Rosness, Tor Atle (Book; Research report, 2021-06-09)
   Samlivsbrudd er en alvorlig hendelse i barns liv. I enkelte tilfeller skjer det at barn motsetter seg samvær med en av (eller begge) foreldrene i etterkant av foreldrenes samlivsbrudd. Samværsvegring betyr at et barn over ...