• Flergifte. Kunnskapsstatus om polygami, migrasjon og kvinners situasjon 

      Melby, Eli Ramsvik; Bredal, Anja (2019;4, Research report, 2019)
      Rapporten gir en kunnskapssammenstilling om flergifte og polygam praksis hovedsakelig blant ikke-vestlige migranter i en vestlig kontekst. Litteraturgjennomgangen viser generell mangel på forskning om temaet, og det er ...