• Studier av velferd og livskvalitet hos barn 

      Evensen, Miriam; Løvgren, Mette (NOVA Notat 5/18, Notat, 2018)
      Studier av velferd og livskvalitet hos barn har en relativ kort historie. Studier som undersøker livskvalitet og velferd har dels sitt utspring i en helsefremmende tradisjon og dels i en samfunnsviten-skapelig tradisjon, ...