• Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre 

      Lyng, Kolbein; Svingen, Else Marie (NOVA Rapport 9/01, Report, 2001)
      Hva er alvorlig, kombinert sansetap (døvblindhet)? Hvor vanlig er slike sansetap i høy alder? Hva skyldes det at forekomsten av slike sansetap øker med alderen? Hvordan kan man oppdage at slike sansetap er tilstede? Hva ...