• Minoritetsperspektiver på norsk familievern 

      Lopez, Gro Saltnes (NOVA Rapport 9/07, Report, 2007)
      Denne rapporten tar utgangspunkt i erfaringer kvinner og menn med ulik minoritetsbakgrunn har fra møtet med familievernkontoret. 19 menn og 15 kvinner med ulik minoritetsbakgrunn har blitt intervjuet om deres erfaringer ...