• Bolig med kommunens bistand 

   Langsether, Åsmund (NOVA Rapport 17/05, Report, 2005)
   I denne rapporten presenteres resultatene av en kartlegging av de metoder kommunene benytter når de bistår vanskeligstilte boligsøkere med å leie bolig i det private leiemarkedet. De fleste kommuner yter slik bistand i en ...
  • Fragmentert og koordinert 

   Sørvoll, Jardar; Langsether, Åsmund; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 18/08, Report, 2008)
   I denne rapporten presenteres de viktigste resultatene fra et oppdragsprosjekt forskningsinstituttet NOVA har utført for Husbanken Region Midt-Norge. Formålet med prosjektet har vært å framskaffe mer og sikrere kunnskap ...
  • Den kommunale utleiesektor 

   Langsether, Åsmund; Medby, Per (NOVA Rapport 12/07, Report, 2007)
   I denne rapporten presenteres de viktigste resultatene fra et prosjekt som har studert kommunenes utleie av boliger. Hovedtemaet i prosjektet har vært å finne ut hvordan kommunene fastsetter husleiene i de boligene de leier ...
  • Kommunen som boligeier 

   Langsether, Åsmund; Skårberg, Anna (NOVA Rapport 5/07, Report, 2007)
   I denne rapporten presenteres resultatene av et oppdragsprosjekt NOVA og Fafo har utført for Kommunal- og regionaldepartementet. Hovedtemaet for dette prosjektet har vært å foreta en kartlegging av kommunenes praksis og ...