• Habilitering som koordinerende tiltak 

      Næss, Anders; Grue, Lars (NOVA Rapport 4/12, Research report, 2012)
      Rapporten omhandler de erfaringer foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne og unge voksne med nedsatt funksjonsevne har med habiliteringstjenesten. Erfaringene som trekkes frem, skildrer både deltakernes møte med ...