• Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier. En kunnskapsoppsummering 

      Hyggen, Christer; Brattbakk, Ingar; Borgeraas, Elling (NOVA Rapport 11/18, Rapport, 2018)
      Denne rapporten presenterer en kunnskapsoppsummering om konsekvenser av oppvekst i lavinntektsfamilier, med en hovedvekt på forskning som er relevant for norske forhold. Rapporten presenterer forskning som kan sannsynliggjøre ...