• Menn og mat 

      Roos, Gun; Wandel, Margareta (Prosjektnotat 1-2004, Notat, 2004)
      Nummer: 1-2004 Moderne spising beskrives som komplekst. Studier har i hovedsak vært basert på kvinners svar og man vet mindre om hvordan menn opplever mat og spising. Målet for denne studien er å beskrive menns ...