• En tilleggsundersøkelse av stordriftseffekten i barnefamilier 

      Alecu, Andreea Ioana (Notat;2-2021, Report, 2021)
      Notatet undersøker i hvilken grad er det empirisk grunnlag for å konkludere at en stordriftseffekt finnes også i tidligere Forbrukerundersøkelser (2008 og 2009) og for hvilket barn i rekken den eventuelt slår inn. Notatet ...