• Barn og unges forbruk: klær, mat og kropp 

   Roos, Gun; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde; Bugge, Annechen Bahr; Skuland, Silje Elisabeth; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Rapport;13-2020, Research report, 2020)
   Denne rapporten, som i hovedsak er basert på en spørreundersøkelse om barn, klær, mat og kropp blant foreldre med barn i alderen 1-16 år, beskriver barn og unges forbruk av klær og mat og hvordan de forholder seg til kropp, ...
  • Det norske måltidsmønsteret - ideal og praksis 

   Bugge, Annechen Bahr; Døving, Runar (SIFO-report;2-2000, Research report, 2000)
   Dette er en studie om det norske måltidsmønsteret. Hensikten med prosjektet var å øke kunnskapen om hvilken rolle og verdi måltidet har i den moderne hverdagen. Studien har vært delt i to overordnede problemområder. På den ...
  • Forbuden frukt smaker best - en studie av nordmenns spise- og drikkemønster av sjokolade, søtsaker, salt snacks, sukkerholdige leskedrikker og lignende 

   Bugge, Annechen Bahr (SIFO-report;5-2010, Research report, 2010-09)
   Denne studien er en del av forskningsprosjektene Young Food og HealthMeal. Begge prosjektene er finansiert av Norges forskningsråd. Temaet i rapporten er nordmenns spise- og drikkemønster av en type mat og drikke som ...
  • Forstudie om nedadgående norsk sjømatkonsum 

   Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander (Oppdragsrapport nr. 5-2018, Report, 2018)
   I dette pilotprosjektet har vi gjennomført en studie der man ved hjelp av en mindre spørreundersøkelse, samt analyse av salgs- og forbruksstatistikker kartlegger hvilke faktorer som bidrar til at norske forbrukere spiser ...
  • Fra kunnskap til handling 

   Karevold, Knut Ivar; Bugge, Annechen Bahr; Ueland, Øydis; Slapø, Helena; Schjøll, Alexander; Rosenberg, Thea Grav; Grini, Ida S.; Hertel, Jens Kristoffer; Mathisen, Linda; Lekhal, Samira (Rapport, Report, 2017)
  • Fremtidens matproduksjon 

   Bugge, Annechen Bahr; Rosenberg, Thea Grav (Oppdragsrapport nr. 2-2017, Report, 2017)
   Med tanke på den oppmerksomheten bruk av genteknologi i matproduksjonen har fått i offentligheten de senere årene, var det overraskende hvor lite forskning som har vært gjort omkring forbrukernes syn på denne teknologien. ...
  • Fremtidens måltidskonsepter – sunn og bærekraftig take-away 

   Bugge, Annechen Bahr (Rapport;10-2021, Report, 2021)
   Formålet med prosjektet «Fremtidens måltidskonsepter» er å legge et kunnskapsgrunnlag for utvikling av sunn og næringsrik take-away. Rapporten bygger på data samlet inn ved hjelp av en spørreundersøkelse basert på webintervjuer ...
  • GMO-mat eller ikke: Har det vært endringer i forbrukernes syn på genmodifisert mat fra 2017 til 2020? 

   Bugge, Annechen Bahr (Rapport;3-2020, Research report, 2020)
   GMO-teknologien har i en årrekke vært gjenstand for offentlig debatt i Norge og i mange andre land. Diskusjonen omhandler muligheter, bruk, fordeler, risikoer, trygghet og begrensninger. I denne studien har vi sett nærmere ...
  • Hvilke faktorer påvirker forbrukernes spisemønster av fisk og sjømat? 

   Uldahl, Maria; Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander (SIFO-rapport;6-2023, Report, 2023)
   Gjennom en spørreundersøkelse blant nordmenn finner vi at de fleste mener at fisk smaker godt. Vi finner videre at det er vanlig å spise fisk/sjømat til middag 1-2 ganger i uken. Dvs. det spises mindre fisk enn anbefalingene ...
  • Ikke drikk vann fra springen! 

   Jensen, Heidi Mollan; Bugge, Annechen Bahr; Terragni, Laura (Oppdragsrapport 1-2008, Report, 2008)
   I oktober 2007 ble det funnet parasitter i drikkevannet på tre steder i Oslo som får drikkevann fra Oset vannrenseanlegg. Som et føre-var-tiltak ble det anbefalt å ikke drikke vann direkte fra springen, men å koke det i ...
  • Jul – pynt, gaver, klær og mat 

   Bugge, Annechen Bahr; Klepp, Ingun Grimstad; Borch, Anita; Schjøll, Alexander; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde (Rapport;12-2019, Research report, 2019)
   I denne rapporten er det sett nærmere på hvilken betydning og rolle pynt, gaver, klær og mat har i juleritualet. Resultatene av spørreundersøkelsen viser at hvordan vi feirer jul er preget av stabilitet og relativt små ...
  • Julens mat og måltider 

   Bugge, Annechen Bahr (SIFO-report;1-2006, Research report, 2006)
   In this report we have taken a closer look at food and the significance of meals during the Christmas season. Among the questions that the report set out to answer are: What is traditional Norwegian Christmas food? What ...
  • Kjøttfrie spisevaner – hva tenker forbrukerne? 

   Bugge, Annechen Bahr; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport nr. 14-2018, Report, 2018)
   I denne rapporten ser vi nærmere på betydningen av kjøtt, fisk, melk og meieriprodukter i kostholdet. I hvilken grad synes norske forbrukere at kjøtt er nødvendig for å få en velsmakende, sunn, næringsrik og komplett middag? ...
  • Kroppsrelatert matforbruk og helse 

   Bugge, Annechen Bahr (Report, 2014)
  • Mat i farten. Muligheter for nye og sunnere spisekonsepter i hurtigmatmarkedet 

   Bugge, Annechen Bahr; Lillebø, Kjersti; Lavik, Randi (Research report, 2009-06)
   Sammendrag: I det norske matlandskapet finnes det en rekke steder hvor mat blir fremstilt for salg og servering. Noe under halvparten av befolkningen spiser på spisesteder av typen (stor-)kiosk, gatekjøkken, snackbar, ...
  • Mat og måltider for aktive eldre - en studie av aktive eldres preferanser, prioriteringer og praksiser 

   Honkanen, Pirjo; Ueland, Øydis; Mortvedt, Hilde Skotland; Granli, Britt Signe; Bugge, Annechen Bahr; Grini, Ida S. (Rapporter population-2013, Report, 2013)
   Tilknyttede prosjekter EldreMat- Norwegian foods optimised for an ageing population (KMB)
  • Mat og måltider for aktive eldre - en studie av aktive eldres preferanser, prioriteringer og praksiser 

   Grini, Ida S.; Bugge, Annechen Bahr (SIFO-report;11-2013, Research report, 2013-09)
   Aktive eldre er opptatt av mat og måltider og helse. Matvanene forandrer seg over tid ettersom barna flytter ut, de får en diagnose relatert til kostholdet eller de blir alene. Ved diagnoser som hjerte- karsykdom eller ...
  • Mat, måltid og moral - hvordan spise rett og riktig? 

   Bugge, Annechen Bahr (SIFO-report;3-2015, Research report, 2015-10-06)
   Matforbruk er i økende grad blitt et spørsmål om ansvar og omsorg. I den nyliberalistiske retorikken blir forbrukerne hele tiden oppfordret til å handle sunne, naturlige, økologiske, etiske produkter, samt å unngå billig, ...
  • Miljø- og dyrevelferdsspørsmål knyttet til produksjon og forbruk av fisk og kjøtt – hva er forbrukernes betraktninger og betenkeligheter? 

   Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander (Rapport;6-2021, Report, 2021)
   Denne rapporten er basert på to spørreundersøkelser blant norske forbrukere om deres betraktninger rundt produksjon og forbruk av fisk og sjømat. I tillegg har vi belyst en rekke sider av det store forskningsfeltet som ...
  • Nordmenns brød- og kornvaner - i stabilitet og endring 

   Bugge, Annechen Bahr; Lavik, Randi; Lillebø, Kjersti (SIFO-report;2-2008, Research report, 2008-10)
   Økt forbruk av grove brød- og kornprodukter er en sentral målsetting i Regjeringens handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen i perioden 2007 til 2011. Alle er imidlertid ikke enige i denne målsettingen. De senere ...