Show simple item record

dc.contributor.authorBakka, Anna Lillehammer
dc.contributor.authorTelle-Hansen, Vibeke
dc.contributor.authorGarstad, Kjersti W.
dc.contributor.authorMørch-Reiersen, Lisa T.
dc.contributor.authorJacobs Jr., David R.
dc.contributor.authorRetterstøl, Kjetil
dc.contributor.authorSvendsen, Karianne
dc.date.accessioned2021-01-26T18:27:26Z
dc.date.accessioned2021-03-03T11:12:10Z
dc.date.available2021-01-26T18:27:26Z
dc.date.available2021-03-03T11:12:10Z
dc.date.issued2020-11-02
dc.identifier.citationBakka, Telle-Hansen, Garstad, Mørch-Reiersen, Jacobs Jr., Retterstøl, Svendsen. Kva er dei regionale skilnadene i totalkolesterol og kroppsmasseindeks – resultat frå risikokartlegging i apotek . Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. 2020;8:34-39en
dc.identifier.issn0029-1935
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9834
dc.description.abstractHøge nivå av totalkolesterol (TK) og kroppsmasseindeks (KMI) er viktige risikofaktorar for kardiovaskulær sjukdom på befolkningsnivå. Frå 40-årsundersøkingane fekk vi kunnskap om at det var skilnader i risikofaktorar mellom fylka i Noreg. Manglande oppdaterte nasjonale data på TK- og KMI-nivå gjer dagens status uklar. Vi ønska å studere om det var skilnad i tidlegare målingar av TK, TK-nivå og kalkulert KMI mellom fem regionar. Måling av TK og sjølvrapportering av bakgrunnsinformasjon frå N = 21 090 gjennom to landsdekkjande tverrsnittstudiar i apotek i 2012 og 2014 vart nytta i statistiske analysar. Våre data viste at gjennomsnittleg TK og KMI justert for alder og kjønn var over anbefalte nivå (TK > 5 mmol/L og KMI > 25 kg/m2) i alle regionar. Begge risikofaktorane var høgast i Nord-Noreg (n = 1001) med følgeleg 5,7 mmol/L ± 1,0 og 25,9 kg/m2 ± 3,9 samanlikna med dei fire andre regionane. Vidare var det lågare odds for at ein hadde målt TK tidlegare i Trøndelag samanlikna med Austlandet [OR 0,7 (95 % KI: 0,6, 0,8), justert for alder og kjønn]. Denne tverrsnittstudien frå apotek viser at snitt TK og KMI er over optimale nivå i alle regionar og høgast i Nord-Noreg, samt at det var meir sannsynleg at TK var målt om ein budde på Austlandet samanlikna med i Trøndelag.en
dc.description.abstractAim: Elevated concentration of blood cholesterol and overweight/obesity are cardiovascular disease (CVD) risk factors. As screening and monitoring of risk factors are currently not performed nationwide, we do not know whether risk profiles differ among Norwegian regions. Here we investigate differences in total cholesterol and BMI among five regions: North, Central, West, South and East. Material and methods: Study setting was 50 Boots pharmacies. During one week in both of 2012 and 2014 health care providers in pharmacy measured total cholesterol on 21,090 healthy subjects not using statins. Self-reported BMI and background information were obtained. Results: Total cholesterol (5.7±1.0 mmol/L), BMI (25.9±3.9 kg/m2) and proportion of overweight/obese individuals (54%) were all higher in the North (N=1001) compared to the other regions. Participants were less likely to report prior measurement of total cholesterol in the Central region compared to the East [odds ratio 0.7 (95% KI: 0.6-0.8), adjusted for age and gender]. Conclusion: This cross-sectional national study demonstrates differences in risk factors between regions in Norway, with highest risk in the North. Norwegian pharmacies have demonstrated they can play a potential role in primary prevention of CVD.en
dc.description.sponsorshipStudien som denne artikkelen er basert på har fått finansiell støtte frå Mills DA, UNIFOR legatar og Universitetet i Oslo. Boots apotek har bidrege med kostnadar til materiell naudsynt for kolesterolmålingane og personell for å utføre studien. Mills DA har saman med Boots apotek bidrege med midlar til marknadsføring av kolesterolmålingane, og har i tillegg bidrege med finansiering til spørjeskjema som er nytta.en
dc.language.isonnen
dc.publisherNorges Farmaceutiske Foreningen
dc.relation.ispartofseriesNorsk Farmaceutisk Tidsskrift;2020; 8
dc.relation.urihttps://admin.farmatid.no/sites/default/files/nft_nr_8-2020_s_34-39.pdf
dc.subjectKolesterolen
dc.subjectTotalkolesterolen
dc.subjectKroppsmasseindeksen
dc.subjectKardiovaskulære sjukdomaren
dc.subjectOvervekten
dc.subjectRisikofaktoraren
dc.titleKva er dei regionale skilnadene i totalkolesterol og kroppsmasseindeks – resultat frå risikokartlegging i apoteken
dc.title.alternativeWhat are current regional differences in total cholesterol and BMI in Norway?en
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2021-01-26T18:27:26Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://www.farmatid.no/artikler/kva-dei-regionale-skilnadene-totalkolesterol-kroppsmasseindeks-resultat-fra
dc.identifier.cristin1856716
dc.source.journalNorsk Farmaceutisk Tidsskrift


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record