Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKleffelgård, Ingerid
dc.contributor.authorBruusgaard, Kari A.
dc.contributor.authorGjøvaag, Terje
dc.contributor.authorSøberg, Helene L.
dc.date.accessioned2021-01-26T10:37:54Z
dc.date.accessioned2021-03-02T15:03:30Z
dc.date.available2021-01-26T10:37:54Z
dc.date.available2021-03-02T15:03:30Z
dc.date.issued2020-10-29
dc.identifier.citationKleffelgård I, Bruusgaard KA, Gjøvaag T, Søberg HL. Subsymptomtrening for pasienter med trenings-intoleranse etter lett traumatisk hodeskade- en pilotstudie . Fysioterapeuten. 2020(8):82-87en
dc.identifier.issn0016-3384
dc.identifier.issn0807-9277
dc.identifier.urihttps://fysioterapeuten-eblad.no/magasiner/fysioterapeuten-8-2020/
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9822
dc.description.abstractHensikt: Vurdere om Buffalo Concussion Treadmill Test (BCTT) og subsymptomtre- ning trygt kan gjennomføres hos pasienter med lett TBI og vedvarende post-commotio symptomer som ikke er aktive idrettsutøvere. Undersøke om subsymptomtrening basert på BCTT bidrar til økt treningstoleranse, økt fysisk aktivitet, symptomlette og økt helserelatert livskvalitet (HRQL). Metode: Pilotstudie. 29 pasienter (16 kvinner), median alder 35 år (23-54) med treningsintoleranse etter lett TBI ble inkludert. Utfallsmål: BCTT, fysisk aktivitet (aktivitetsindeks), Rivermead Post Concussion symptoms questionnaire (RPQ) og Quality of life after brain injury (QOLIBRI). Subsymptomtreningen varte i 13 uker (IQR 10-15). Resultat: Det ble ikke rapportert skader eller alvorlige reaksjoner på BCTT eller subsymptomtreningen. Tjuetre pasienter ble retestet. Deltakerne hadde en signifikant forbedring på BCTTs parametre (testvarighet p<0.001, hjertefrekvens (HF) p=0.001, opplevd grad av anstrengelse (Borg RPE skala p=0.01, og aktivitetsindeksen (0.002). Det var signifikant bedring i post-commotio symptomer (RPQ) (p=0.01) og HRQL (QOLI- BRI) (p<0.001). Konklusjon: BCTT og subsymptomtrening var trygt å gjennomføre i denne pilotstu- dien. Treningen bidro til økt treningstoleranse, økt fysisk aktivitet, symptomlette (RPQ) og økt HRQL (QOLIBRI) hos pasientgruppen.en
dc.description.sponsorshipProsjektet var et samarbeidsprosjekt mellom OUS og OsloMet.en
dc.language.isonben
dc.publisherNorsk Fysioterapeutforbunden
dc.relation.ispartofseriesFysioterapeuten;Årg 87, nr 8
dc.relation.urihttps://fysioterapeuten.no/fagfellevurdert-hodeskade-kleffelgard/subsymptomtrening-for-pasienter-med-treningsintoleranse-etter-lett-traumatisk-hodeskade--en-pilotstudie/128166
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Licenseen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectBuffalo Concussion Treadmill Testsen
dc.subjectSubsymptomtreningen
dc.subjectLett TBIen
dc.subjectLette traumatiske hodeskader
dc.titleSubsymptomtrening for pasienter med trenings-intoleranse etter lett traumatisk hodeskade- en pilotstudieen
dc.title.alternativeSubsymptom threshold exercise training for patients with exercise intolerance after mild traumatic brain injury – a pilot study
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2021-01-26T10:37:54Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1879467
dc.source.journalFysioterapeuten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License