Show simple item record

dc.contributor.authorFrøyland, Kjetil
dc.date.accessioned2020-03-27T20:43:06Z
dc.date.accessioned2021-01-08T11:27:27Z
dc.date.available2020-03-27T20:43:06Z
dc.date.available2021-01-08T11:27:27Z
dc.date.issued2020-10-09
dc.identifier.citationFrøyland, K. (2020). Arbeidsinkludering av utsett ungdom - kva slags utfordring er det? = Job inclusion of vulnerable youth - what kind of Challenge is it? Tidsskrift for velferdsforskning. 2020(3), 187-200. doi:: https://doi.org/10.18261/issn.0809-2052-2020-03-03en
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.issn2464-3076
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9299
dc.description.abstractMarginalisering av utsett ungdom utanfor skole, arbeid eller tiltak (NEETs) og som har ekstra problem knytt til helse, funksjonsevne eller anna, er ei vesentleg utfordring som ein trass massiv satsing både i Noreg og internasjonalt manglar gode løysingar på. I denne artikkelen utforskar eg kva slags utfordring inkludering i arbeid av utsett ungdom er. Gjennom reanalyse av intervju med arbeidsgivarar og hjelparar frå to forskingsprosjekt, avleiar eg fleire ulike tenkesett/perspektiv og drøftar inkluderingsutfordringa i lys av desse. Gjennomgangen indikerer at ulike tenkesett kan gi ulike bilete av inkluderingsutfordringa og at ungdom med ulike typar problem vil kunne profitere på ulike tenkesett. Artikkelen gir ny kunnskap om korleis frontlinearbeidarar og arbeidsgivarar forklarar og forstår arbeidsinkludering av utsett ungdom, og om sentrale kjenneteikn ved prosessane som kan oppstå på arbeidsplassane. Inkludering kan krevje komplekse og lange prosessar og vera noko som både ungdom, arbeidsplass og hjelpeapparat må lære.en
dc.description.abstractMarginalization of vulnerable youth (NEETs) is a significant Norwegian and international challenge which is so far without good solutions. In this article I discuss what kind of challenge work inclusion of this target group may represent. I re-analyse interviews with employers and support givers drawn from two research projects. I find four major perspectives or ways of thinking present among the informants. These are: Work inclusion understood (1) as placement and as something jobseekers themselves are the major constructor of, (2) as individual experience, (3) as a product of interaction, cooperation and support, and (4) as complex and long-lasting learning processes. The discussion suggests that different perspectives can generate different understandings of the challenge of inclusion, and that youth with different types of problems may profit from certain ways of thinking. The article provides new knowledge about how frontline workers and employers explain and understand work inclusion of vulnerable youth, and about key characteristics of processes that can occur at the workplace.en
dc.language.isonnen
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for velferdsforskning;Årgang 23, nr. 3-2020
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Licenseen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectUtsett ungdomen
dc.subjectArbeiden
dc.subjectArbeidsinkluderingen
dc.subjectNedsette funksjonsevneren
dc.subjectALMPen
dc.subjectVulnerable youthsen
dc.subjectEmploymentsen
dc.subjectWork inclusionen
dc.subjectDisabilitiesen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en
dc.subjectActive labour market policies
dc.titleArbeidsinkludering av utsett ungdom - kva slags utfordring er det?en
dc.title.alternativeJob inclusion of vulnerable youth - what kind of Challenge is it?en
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-03-27T20:43:06Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1804038
dc.source.journalTidsskrift for velferdsforskning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License