Show simple item record

dc.contributor.authorSchjøll, Alexander
dc.contributor.authorThorjussen, Christian B Holth
dc.date.accessioned2020-10-14T18:15:18Z
dc.date.available2020-10-14T18:15:18Z
dc.date.issued2019-12-28
dc.identifier.isbn978-82-7063-502-3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9045
dc.description.abstractVi benytter en spørreundersøkelse til å si noe om kunnskap om regelverket rundt kjøp av brukte boliger. Spesielt ønsker vi å si noe om konfliktnivået. Vi finner at kunnskapen om regelverket er mangelfull. Vi finner at én av fem boligkjøpere var misfornøyde med boligkjøpet sitt. Av dem som var misfornøyde, endte 35 % opp med å klage. Rundt 50 % av klagerne fikk medhold, i det minste delvis.en
dc.description.abstractWe use a survey to investigate the knowledge about the law regulating sales of used homes in Norway. We have the conflict level between buyer and seller of used home of particular interest. We find that people has low knowledge of the law. One out of five byers of used homes were dissatisfied. Among these, 35% ended up with complaining. About 50% of the complainants won the case, at least partly.en
dc.description.sponsorshipOppdragsgiver: Barne- og familiedepartementeten
dc.publisherForbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesSIFO Rapport;2019:16
dc.rightsDet må ikke kopieres fra denne rapporten i strid med åndsverksloven. Rapporter lagt ut på Internett, er lagt ut kun for lesing på skjerm og utskrift til eget bruk. Enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette må avtales med SIFO. Utnyttelse i strid med lov eller avtale, medfører erstatningsansvar.en
dc.subjectBoligmarkeden
dc.subjectavhendingslovaen
dc.subjectkonflikten
dc.subjectspørreundersøkelseen
dc.titleEn bolig til besvær? Konflikter ved kjøp av brukt bolig i Norgeen
dc.typeResearch reporten
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record