Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUnderthun, Anders
dc.contributor.authorIngelsrud, Mari Holm
dc.date.accessioned2020-09-20T11:40:22Z
dc.date.available2020-09-20T11:40:22Z
dc.date.issued2019-12
dc.identifier.isbn978-82-7609-411-4
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8921
dc.description.abstractRapporten er en kartlegging av lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart. Med norsk luftfart menes i denne sammenhengen yrkesgrupper som inngår i kommersiell passasjertrafikk, og inkluderer piloter, kabinansatte, flyteknikere, flymekanikere, bakkehåndtering (stuere og funksjonærer), samt administrativt ansatte i flyselskapene. Hovedaspektene som blir tatt opp i rapporten er lønnsstrukturer og lønnsutvikling (mellom 2007 og 2017), tilknytningsformer og heltid/deltidsarbeid, arbeidstidsordninger, opplevd arbeidsbelastning, samt vurderinger av karrieremuligheter, jobbsikkerhet og omstillingspress. Rapporten er basert på en kombinasjon av intervjuer og samtaler med partene i arbeidslivet, en spørreundersøkelse til medlemmer av de viktigste fagforbundene i bransjen, dokument- og litteraturstudier, samt registerdata fra SSB og NHO.en
dc.description.sponsorshipOppdragsgiver: Samferdselsdepartementeten
dc.publisherArbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport;07/2019
dc.rightsDet må ikke kopieres fra denne publikasjonen ut over det som er tillatt etter bestemmelsene i "Lov om opphavsrett til åndsverk", "Lov om rett til fotografi" og "Avtale mellom staten og rettighetshavernes organisasjoner om kopiering av opphavsrettslig beskyttet verk i undervisningsvirksomhet".en
dc.subjectLuftfarten
dc.subjectLønnen
dc.subjectArbeidsforholden
dc.subjectArbeidstidsordningeren
dc.titleLønn og arbeidsforhold i norsk luftfart: En kartleggingen
dc.typeResearch reporten
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel