Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFalkum, Eivind
dc.contributor.authorHansen, Per Bonde
dc.contributor.authorIngelsrud, Mari Holm
dc.contributor.authorWathne, Christin Thea
dc.contributor.authorNordrik, Bitten
dc.contributor.authorDrange, Ida
dc.date.accessioned2020-09-20T10:17:54Z
dc.date.available2020-09-20T10:17:54Z
dc.date.issued2019-04
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8909
dc.description.abstractRapporten formidler resultater og analyser fra Medbestemmelsesbarometeret, som ble gjennomført i 2018. Rapporten presenterer utvikling og endringer i arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning slik vi har målt det på arbeidsplassene og i arbeidslivet. Vi har definert medbestemmelse og medvirkning som egne former for styring og ledelse i det norske arbeidslivet. Samtidig viser vi hvordan disse norske tenkemåtene etter hvert konkurrerer med styrings og ledelsesformer som oversettes fra andre land og andre arbeidskulturer enn våre egne. På mange måter er det denne konkurransen som står i sentrum for barometeret. I denne utgaven av Medbestemmelsesbarometeret har vi gjort to spesialanalyser. Den første handler om sammenhenger mellom medbestemmelse, medvirkning og gjennomsnittlig brutto årsinntekt i 2017. Den andre handler om endringer i standardarbeidsforholdet og sammenhenger mellom tilknytningsformer til arbeidet og opplevelse av usikkerhet. Det står enhver fritt å bruke data, resultater og illustrasjoner fra Medbestemmelsesbarometeret, under forutsetning av at man oppgir kilden. Datainnsamlingen er foretatt av TNS Gallup. Medbestemmelsesbarometeret har gjort det mulig å overvåke og analysere utviklingen av ansattes opplevelse av innflytelse i arbeidet og oppfatninger av styring, organisering og ledelse av arbeidet. Resultatene håper vi kan bidra til en fruktbar debatt om den norske arbeidslivsmodellens framtid og hva ledelse og organisasjon kan være i denne modellen. Rapporten er kvalitetssikret av seniorforsker Arne Bygdås og seniorforsker Cathrine Egeland. Medbestemmelsesbarometeret eies av et partnerskap bestående av følgende fagforbund: Forbundet for ledelse og teknikk, Forskerforbundet, Lederne, Legeforeningen og Politiets Fellesforbund, i samarbeid med OsloMet, Arbeidsforskningsinstituttet.en
dc.publisherArbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesAFI FoU-resultat;2019:03
dc.rightsDet må ikke kopieres fra denne publikasjonen ut over det som er tillatt etter bestemmelsene i "Lov om opphavsrett til åndsverk", "Lov om rett til fotografi" og "Avtale mellom staten og rettighetshavernes organisasjoner om kopiering av opphavsrettslig beskyttet verk i under- visningsvirksomhet".en
dc.subjectMedbestemmelsesbarometereten
dc.subjectMedbestemmelseen
dc.subjectMedvirkningen
dc.subjectArbeidsliven
dc.subjectOrganisasjonen
dc.subjectLedelseen
dc.titleMedbestemmelsesbarometeret 2019en
dc.typeResearch reporten
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel