Show simple item record

dc.contributor.advisorTveiten, Sidsel
dc.contributor.advisorMeyer, Mona Elisabeth
dc.contributor.authorEikrehagen, Siw Renée
dc.date.accessioned2020-08-26T12:11:03Z
dc.date.available2020-08-26T12:11:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8841
dc.descriptionMaster i empowerment og helsefremmende arbeiden
dc.description.abstractEmpowermentprinsippene brukermedvirkning, anerkjennelse og maktomfordeling er sentrale begreper innenfor tjenestene til mennesker med utviklingshemming. På tross av klare lovverk og nasjonale føringer, blir det stadig avdekket svikt i tjenesteytingen. Hensikten med studien var å fremskaffe kunnskap om hvordan ansatte i bolig for mennesker med utviklingshemming forsto empowermentprinsippene. Kunnskapen kunne bidra til å belyse hvor det burde settes inn kompetansehevende tiltak for å få til en praksis basert på empowerment. Studien er eksplorativ og deskriptiv, forankret i kvalitativ metode. Fokusgruppediskusjon er benyttet i datainnsamlingen, hermeneutiske fortolkningsprinsipper er brukt i analysen av data. Problemstillingen er: "Meninger og refleksjoner ansatte i bolig for mennesker med utviklingshemming har når det gjelder empowermentprinsipppene og praktisering av disse"en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAPO;2020
dc.subjectBrukermedvirkningen
dc.subjectAnerkjennelseen
dc.subjectMaktomfordelingen
dc.subjectUtviklingshemmingen
dc.subjectAnsatteen
dc.subjectEmpowermenten
dc.subjectUtviklingshemmedeen
dc.subjectBoligen
dc.titleMeninger og refleksjoner ansatte i bolig for mennesker med utviklingshemming har når det gjelder empowermentprinsippene og praktisering av disse.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record