Show simple item record

dc.contributor.advisorKjeken, Ingvild
dc.contributor.advisorThygesen, Hilde
dc.contributor.authorLønstad, Hanna
dc.date.accessioned2020-05-12T10:15:08Z
dc.date.available2020-05-12T10:15:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8569
dc.descriptionMaster i ergoterapien
dc.description.abstractInnledning: Flere stortingsmeldinger har økt fokus på hverdagsrehabilitering og brukermedvirkning. Brukermedvirkning har en vag definisjon, krever ofte tolkning og må tilpasses til ulike kontekster. Det er derfor behov for verktøy som fremmer brukermedvirkning i praksis. Canadian Occupational Performance Measure (COPM) er et ergoterapeutisk vurderingsverktøy som ble utviklet for å fremme brukermedvirkning og aktivitetsfokuserte tiltak. Dette gjøres ved å kartlegge brukerens meningsfulle aktiviteter, og hvilke som er utfordrende å utføre, skåre de, og det er et gjennomgående fokus på brukermedvirkning i verktøyets alle trinn. COPM er det mest brukte undersøkelses- og vurderingsredskapet blant ergoterapeuter i Norge. COPM er anbefalt å benyttes i hverdagsrehabilitering, og det er et verktøy som kan bidra til å fremme hverdagsrehabiliteringens prinsipper. Hverdagsrehabilitering har fokus på hverdagslige aktiviteter som brukeren mener er betydningsfulle, økt selvhjulpenhet, økt deltakelse i samfunnet og høy brukermedvirkning. Det finnes lite studier på hvordan brukerne erfarer COPM benyttet i hverdagsrehabilitering. Metode: Syv brukere ble rekruttert fra seks forskjellige kommuner i Norge for å delta i individuelle, semistrukturerte intervjuer om deres erfaringer om å benytte COPM i hverdagsrehabilitering. Resultat: Resultatene fra denne studien antyder at COPM er et verktøy som kan bidra til høy grad av brukermedvirkning innenfor områdene målsetting, vurdering og samarbeid. Målsettingsarbeidet ble opplevd som positiv fordi de fikk velge mål selv og det bidro til høy motivasjon. Skåringsprosessen ved COPM ble av noen opplevd som litt vanskelig, og det anbefales å finne gode strategier for effektiv kommunikasjon når dette oppstår. Bruk av COPM i hverdagsrehabilitering fremmer begges prinsipper, og dette gjør at COPM fungerer godt i hverdagsrehabilitering. Denne studien støtter anbefalingene om å benytte COPM i hverdagsrehabiliteringen
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for ergoterapi og ortopedi ingeniørfagen
dc.relation.ispartofseriesMAERG;2018
dc.subjectCanadian Occupational performance measureen
dc.subjectVurderingsredskapen
dc.subjectHverdagsrehabiliteringen
dc.subjectBrukermedvirkningen
dc.subjectRehabiliteringen
dc.subjectAktivitetsfokuserte tiltaken
dc.titleJeg skal, jeg vil, jeg må! En kvalitativ studie om brukeres erfaringer med Canadian Occupational Performance Measure benyttet i hverdagsrehabiliteringen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record