Show simple item record

dc.contributor.advisorSveen, Unni (hovedveileder)
dc.contributor.advisorAndelic, Nada (biveileder)
dc.contributor.authorTalåsen, Øyvor Haugsbakk
dc.date.accessioned2020-05-12T09:58:42Z
dc.date.available2020-05-12T09:58:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8568
dc.descriptionMaster i ergoterapien
dc.description.abstractFormål: Hensikten med studien var å utforske hvordan personer med moderat til alvorlig traumatisk hodeskade (TBI) opplever tilbakeføring til arbeid og arbeidsdeltakelse ti år etter skaden. Ønsket er å bidra med økt kunnskap som kan bedre tilrettelegging av arbeidslivet for denne gruppen. Teoretisk forankring: Studien er forankret i et aktivitetsvitenskapelig perspektiv på TBI og aktiviteten arbeidsdeltakelse. Den biopsykososiale modellen anvendes for å fokusere på hvordan forskjellige faktorer i arbeidslivet påvirker hverandre. TBI kan medføre mange utfordringer i arbeidslivet, både biologisk, psykologisk og sosialt. Metode: Studien er kvalitativ, og det ble gjennomført åtte semistrukturerte intervjuer. Personene ble rekruttert fra en oppfølgingsstudie av personer i senfasen etter moderat til alvorlig TBI. Det transkriberte datamaterialet ble analysert med utgangspunkt i en stegvis-deduktiv induktiv metode (SDI). Resultat: Informantens erfaring med arbeidslivet deles i tre hovedtemaer: betydningen av arbeid, arbeidsdagen og prosessen ut i arbeidet. Informantene beskrev det som positivt å være i arbeid. De omtalte utfordringer med «usynlige» konsekvenser som redusert hukommelse, oppmerksomhet og tretthet. Informantene utviklet mestringsstrategier for å kompensere for den reduserte funksjonen. Videre beskrev de problemer med manglende forståelse og høye krav. De viktigste funnene er at det tar lang tid å komme tilbake til arbeid, og at informantene fremdeles opplever utfordringer på arbeidsplassen ti år etter skaden. Konklusjon: Studien viser informantenes erfaringer og tydeliggjør behovet for større forståelse for og kunnskap om å arbeide i et langtidsperspektiv av TBI. Studien belyser hvordan den enkeltes motivasjon, kombinert med tilrettelegging og tilpasning på arbeidsplassen, kan fremme god aktivitetsbalanse og livskvalitet. Ønsket er at studien kan være en inspirasjon til økt fokus på arbeidsdeltakelse i langtidsperspektivet av TBI.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for ergoterapi og ortopedi ingeniørfagen
dc.relation.ispartofseriesMAERG;2018
dc.subjectBiopsychosocial modelen
dc.subjectLong-term consequencesen
dc.subjectOccupational scienceen
dc.subjectTraumatic brain injuryen
dc.subjectWorling lifeen
dc.titleDet handler om å gi folk en sjanse: En kvalitativ studie om hvordan personer med traumatisk hodeskade opplever arbeidslivet ti år etter skadenen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record