Show simple item record

dc.contributor.authorHøiby, Anne
dc.contributor.authorRanger, Marianne Neverland
dc.date.accessioned2020-01-27T12:25:32Z
dc.date.accessioned2020-02-10T14:50:21Z
dc.date.available2020-01-27T12:25:32Z
dc.date.available2020-02-10T14:50:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationHøiby A, Ranger MN. Kamuflert ekspertrolle - et paradoks i endringsarbeid. Tidsskrift for velferdsforskning. 2019;22(4):298-312en
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.issn2464-3076
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8099
dc.description.abstractI velferdsarbeid er det behov for en tosidig kompetanse: ekspert-/regel-/substanskunnskap og brukerorientert tilnærming. Vårt bidrag i dette feltet er at vi har studert samtalekompetansens betydning for å imøtekomme målsettingene om likeverd og brukerinvolvering i det profesjonelle arbeidet. Artikkelen er basert på en studie av 250 transkriberte samtaler utført i løpet av 2013–2018. Samtalene er innhentet i forkant av videreutdanningskurs i Motiverende Intervju (MI). Vi har undersøkt hva som kjennetegner de profesjonelles samtalestil når de skal bistå i en personlig endringsprosess, og hvilken profesjonell rolle som konstitueres. Funnene viser at ekspertrollen med sitt «selvfokus» fortsatt er dominerende, selv om brukerinvolvering har vært på dagsordenen i flere tiår. Hovedstrategien er eksperttilnærming selv når helse- og sosialarbeiderne skal bistå til personlig endring. En tydelig brukerorientert guidende kompetanse mangler. Studien indikerer at det er behov for et utvidet perspektiv på hjelperrollen og en metodikk som gjør det mulig for de profesjonelle å innta en mer lyttende, utforskende og samarbeidende rolle i sin yrkespraksis.en
dc.description.abstractIn welfare work, a two-sided competence is necessary: both the expert-/rule-/substance knowledge and a user-oriented approach. Our contribution in this field is that we have studied the importance of conversational competence for meeting the objectives of equality and user involvement in professional work. The article is based on a study of 250 transcribed conversations conducted during 2013–2015. The conversations are collected prior to further education courses in Motivational Interview (MI). We have investigated the characteristics of a professional style of conversation when assisting in a personal change process, and the professional role that is constituted. The findings show that the expert role of «self-focus» is still dominant, although user involvement has been on the agenda for decades. The professionals use an expert approach as their main strategy, even when assisting in personal change processes. The findings show that health and social workers seem to lack user-oriented/guiding skills. The study indicates that there is a need for a change and expansion of perspective on the professional role and a methodology for the health and social workers to adopt a more listening, exploratory, and collaborative role in their professional practice.
dc.language.isoenen
dc.publisherUniversitetsforlaget (Scandinavian University Press)en
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for velferdsforskning;Årgang 22, nr. 4-2019
dc.rightsCopyright © 2019 Author (s).This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).en
dc.subjectKommunikasjonsstileren
dc.subjectKommunikasjonsferdigheteren
dc.subjectMotivasjonen
dc.subjectEndringsarbeiden
dc.subjectEndringspraten
dc.subjectEkspertrolleren
dc.titleKamuflert ekspertrolle - et paradoks i endringsarbeiden
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-01-27T12:25:32Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-04-03
dc.identifier.cristin1783090
dc.source.journalTidsskrift for velferdsforskning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record