Show simple item record

dc.contributor.advisorBlix, Ellen
dc.contributor.authorWalker, Ida Elisabeth
dc.contributor.authorKleivene, Bjørg Marie
dc.date.accessioned2020-01-31T12:11:10Z
dc.date.available2020-01-31T12:11:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8031
dc.descriptionMaster i jordmorfagen
dc.description.abstractBakgrunn: I Danmark har alle kvinner rett til å velge hjemmefødsel, inkludert risikokvinner som blir anbefalt å føde på sykehus. Studiens formål var å beskrive maternelle og neonatale utfall ved planlagte hjemmefødsler i Danmark. Problemstillingen blir som følger: Hvilke utfall hadde planlagte hjemmefødsler i Danmark i tidsrommet 2010 til 2013? Metode: Studien er en deskriptiv, historisk kohort bestående av 1843 kvinner som planla hjemmefødsel og som startet fødselen hjemme. Studien er en del av Nordic Home Birth Study. Bakgrunnskarakteristikker, medisinske intervensjoner, komplikasjoner og andre utfall blir beskrevet. Resultater: Populasjonen består av 340 førstegangsfødende og 1455 flergangsfødende. Totalt hadde 1799 (97,6 %) kvinner en spontan, vaginal fødsel, og 1685 (91,4 %) fødte barnet sitt hjemme. Totalt hadde 360 (19,5 %) kvinner en kjent risikofaktor før fødsel. Keisersnittfrekvensen var 1,4 % (26 kvinner). Totalt hadde 20 (1,1 %) kvinner en postpartumblødning >1000 ml, og 14 (0,8 %) kvinner fikk en sfinkterruptur (grad 3-4). Av de nyfødte fikk 3 (0,2 %) en Apgar-score <7 etter fem minutter. I to tilfeller døde den nyfødte innen 7 dager etter fødsel. Konklusjon: Det var få intervensjoner og alvorlige maternelle utfall i studiepopulasjonen. Dette samsvarer med andre studier. Det var to tidlige neonatale dødsfall. På grunn av studiens design, kan vi ikke konkludere med at planlagt hjemmefødsel i Danmark er et bedre alternativ enn lavrisikofødsel på sykehus.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2019
dc.subjectHjemmefødselen
dc.subjectFødselshjelpen
dc.subjectFødselsutfallen
dc.subjectJordmoromsorgen
dc.subjectDanmarken
dc.titleUtfall ved planlagte hjemmefødsler i Danmark i tidsrommet 2010-2013 - en historisk kohorten
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record