Show simple item record

dc.contributor.advisorNordhaug, Marita
dc.contributor.authorTo, Mei Li
dc.date.accessioned2019-11-12T09:32:07Z
dc.date.available2019-11-12T09:32:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7821
dc.descriptionMaster i empowerment og helsefremmende arbeiden
dc.description.abstractBakgrunn: Studentlivet fører ofte til stress, og i noen tilfeller psykiske plager. Statistikk viser at det har vært en økning i alvorlige psykiske symptomplager hos studenter fra 16% til 29% over åtte år. Likevel er det 58% som oppgir at de opplever få symptomer på psykiske plager. Dette kan ses i lys av salutogenesen, hvor det ses på hva som bidrar til god psykisk helse. Hensikt: Hensikten med denne studien å øke kunnskap om hva psykisk helse er for studenter i aldersgruppen 20-25 år, og hva de gjør for å ivareta egen psykisk helse. Teoretisk forankring: Empowerment og salutogenese. Metode: Kvalitativ studie med en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming. Det er utført semistrukturerte individuelle intervju med syv universitetsstudenter mellom 21-22 år. Analysen tar utgangspunkt i Malterud’s systematiske tekstkondensering. Resultater: God psykisk helse ble relatert til å håndtere utfordringer på en god måte, indre og ytre forventninger, og det å ha rasjonelle emosjoner. For å fremme sin psykiske helse deltar studentene i arenaer som kan bidra til mestring, meningsgivende aktiviteter og sikrer seg ressurser. Når de har det vanskelig, prøver de å komme seg igjennom skolearbeidet og søker støtte hos sitt nettverk. Konklusjon: Forståelsen av psykisk helse hos studenter viser at psykisk helse er kompleks. Hvordan de ivaretar sin psykiske helse viser et skille mellom det de gjør for å fremme den og hva de gjør når det har oppstått et problem.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAPO;2019
dc.subjectPsykisk helseen
dc.subjectStudenteren
dc.subjectSalutogeneseen
dc.subjectHelsefremmingen
dc.subjectEmpowermenten
dc.subjectMestringen
dc.titleStudenter og psykisk helse - studenters forståelse av god psykisk helse og hvordan de ivaretar sin egen psykiske helse.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record