Show simple item record

dc.contributor.advisorKost, Dominique
dc.contributor.authorOpheim, Karoline
dc.contributor.authorHelgestad, Ine Kari
dc.date.accessioned2019-10-21T06:58:00Z
dc.date.available2019-10-21T06:58:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7729
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractRichard Hackman fra Harvard University uttalte at virtuelle team må møtes ansikt-til-ansikt, og at de ikke kan være effektive hvis man ikke har kjennskap til hverandre eller teamets formål (Coutu, 2009). På bakgrunn av dette er det interessant å undersøke om virtuelle team som samhandlet i en relativt kort tidsperiode kunne oppnå TMS. Dette ble sett i sammenheng med prestasjon og andre mulige forklaringsvariabler. Derav ble følgende problemstilling utarbeidet: «I hvilken grad påvirker informasjon om rolleavhengigheter og team overconfidence utviklingen av TMS og prestasjon i virtuelle team?». Studien benytter en kvantitativ metode hvor dataene er fra et simulasjonsspill med tilhørende spørreundersøkelser. Funnene viser at informasjon om rolleavhengigheter har en positiv effekt på TMS og teamets prestasjon, og at TMS delvis medierer sammenhengen mellom rolleavhengighetsavklaring og prestasjon. Team overconfidence som moderator svekker sammenhengen mellom TMS og team prestasjon, men har derimot ikke en påvirkning på sammenhengen mellom informasjon om rolleavhengigheter og TMS. I studien fremkommer det også et interessant funn hvor team med høy grad av overconfidence har en høyere prestasjon enn team med lav grad, gitt at det ikke er utviklet et effektivt TMS i teamet. Videre er begrensninger og forslag til videre forskning diskutert.en
dc.description.abstractRickman Hackman from Harvard University stated that virtual teams must have face-to-face meetings, and that they cannot be effective if the members do not have knowledge of each other or the purpose of the team. Therefore, it is interesting to investigate whether virtual teams who interacts for a relatively short period of time could achieve TMS, related to performance and other possible explanatory variables. Hence, the issue for this thesis is: «To which extend will information about role dependencies and team overconfidence affect the development of TMS and performance in virtual teams?». Further, this study uses a quantitative research design where the data is collected from a simulation game with associated questionnaires. The findings in this study indicates that information about role dependencies has a positive effect on TMS and team performance, and that TMS partially mediates the connection between information about role dependencies and performance. Team overconfidence as a moderator weakens the connection between TMS and team performance but has no influence on the connection between information about role dependencies and TMS. The study also finds that when an effective TMS has not been developed, teams with high degree of overconfidence performs better than teams with low level of overconfidence. Implications for results are discussed.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Organisasjonspsykologi: 268en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectTransactive memory systemsen
dc.subjectPerformancesen
dc.subjectRole dependenciesen
dc.subjectTeam overconfidenceen
dc.titleTMS og prestasjon i virtuelle team: Kan team overconfidence og det å ha fått informasjon om rolleavhengigheter påvirke utviklingen av TMS og prestasjon?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record