Show simple item record

dc.contributor.advisorHovik, Sissel
dc.contributor.authorHaugen, Gro Olga
dc.date.accessioned2019-10-18T07:53:15Z
dc.date.available2019-10-18T07:53:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7707
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen
dc.description.abstractBehovet for å koordinere har blitt mer viktig for politiske myndigheter for å håndtere og styre vanskelige saksområder som går på tvers av forvaltningsnivåer og sektorgrenser med fragmenterte ledelsesstrukturer, såkalte «wicked problems». Dette var bakgrunnen for at direktoratet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ble opprettet ved kongelig resolusjon i 2003. NSM er styrt av Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, og NSM rapporterer til Forsvarsministeren i militær sektor og Justisministeren i sivil sektor. NSM er en tverrsektoral myndighet innenfor forebyggende sikkerhet. Hensikten er å forebygge trusler mot nasjonens uavhengighet og sikkerhetsinteresser, primært spionasje, sabotasje og terrorhendelser. I denne studien vil jeg undersøke hvilke typer koordineringsformer og - tiltak som har vært brukt av Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i styringen av NSM i perioden 2009- 2017. Perioden inneholder tre langtidsperioder fra 2009-2012, 2013-2016 og første året 2017 i perioden 2017-2020. Mine data er samlet inn gjennom referater fra etatsstyringsmøter mellom Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og NSM, i tillegg til iverksettingsbrev for langtidsperiodene og årlige iverksettingsbrev. Studien undersøker vertikal, horisontal, positiv, negativ koordinering og undersøker den kumulative «koordineringstrappen».en
dc.description.abstractIt has become more important for the Governments to recognize the need for coordination in complex political processes due to handle wicked problems as the fragmentation in the field of preventive Security Management. In 2003 the Government therefore decided with a Royal Resolution to establish the Norwegian National Security Authority (NSM). NSM is governed by the Ministry of Defence and the Ministry of Justice and Public Security, and NSM reports to Minister of Defence in military sector and Minister of Justice in civil sector. NSM is a cross- sectoral professional authority within the protective Security Services. The purpose of NSM is to counter threats to the independence and security of national security interests, primarily espionage, sabotage or acts of terrorism. In this thesis I intend to study what kind of coordination strategies have been use by the Ministy of Defence and the Ministry of Justice and Public Security in the management of NSM during the period from 2009 to 2017. The periods consisted of three Long- term Planning periods from 2009-2012, 2013-2016 and the first year 2017 in the period from 2017-2020. My data is gathered documents from resumé reports from Agency Management Meetings between the Ministry of Defence, Ministry of Justice and Public Security and NSM, in addition to Letters of Implementation given as annual Letters of Allocation. The thesis studies horizontal, vertical, positive, negative coordination and explores the cumulative “ladder of coordination”.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectKoordineringen
dc.subjectSamordningen
dc.subjectForebyggende tiltaken
dc.subjectSikkerheten
dc.subjectDirektorateren
dc.titleStyrt av to departementer - effektiv styring eller fragmentering? Samstyring av direktorater - en kvalitativ undersøkelse om styring av direktoratet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record