Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStubberud, Dag Gunnar
dc.contributor.authorUlrik, Inge Lykke
dc.date.accessioned2019-10-04T08:35:18Z
dc.date.available2019-10-04T08:35:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7604
dc.descriptionMaster i intensivsykepleieen
dc.description.abstractBakgrunn: Intensivpasienter kan være utsatt for sengeleie og immobilitet i lange perioder under intensivopphold. Dette kan få negative konsekvenser i de aller fleste kroppsfunksjoner. Studier viser at tidlig fysisk aktivitet i sammenheng med andre behandlingstiltak er viktig når det gjelder å forbedre pasientens samlede funksjonelle og kognitive funksjoner. Hensikt: Hensikten med eksamensarbeidet er å utarbeide en kunnskapsbasert fagprosedyre for bruk av sengesykkel ved tidlig mobilisering av intensivpasienter. Målet er å forbedre nåværende mobiliserings-praksis og sikre at pasienten ikke blir skadet når han sykler. Metode: Masteroppgaven er strukturert etter Kunnskapssentrets modell for kvalitetsforbedring. Helsedirektoratets veileder for utvikling av Kunnskapsbaserte retningslinjer er brukt som retningslinjemetodikk. Kunnskapsgrunnlaget er funnet med bruk av PICO og vurdert etter anerkjente standarder og blitt rangert etter nivåene i kunnskapspyramiden. Evaluering av fagprosedyren er utført med AGREE II. Resultater: Resultatet av dette eksamensarbeidet er forslag til fagprosedyre for bruk av sengesykkel ved tidlig mobilisering av intensivpasient.en
dc.description.abstractBackground: Intensive care patients may be subjected to bedtime and immobilization for long periods of the patient's course. This can have negative consequences in most body functions. Studies show that early physical activity in conjunction with other treatment measures is important in improving patient's overall functional and cognitive function Purpose: The purpose of this master thesis is to develop an evidence-based disciplinary procedure for the use of in bed cycling as a component of early mobilization to the intensive care patients. The aim is to improve current mobilization practice to ensure that the patient is not injured when cycling. Method: The Master's thesis is structured according to the Knowledge Center's model for quality improvement. The Directorate of Health of the Directorate for the development of knowledge-based guidelines has been used as a guideline. The knowledge base has been sought with using the tool PICO and has been assessed according to other recognized standards. The findings are ranked according to the levels of the knowledge pyramid and have been evaluated with the tool AGREEII Results: A proposal for a disciplinary procedure for the intensive care nurse's function and responsibility for the use of bed bicycle has been prepared for early mobilization of intensive care patients.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.subjectIntensivsykepleieen
dc.subjectTidlig mobiliseringeren
dc.subjectSengesykleren
dc.subjectKvalitetsforbedringeren
dc.subjectFagprosedyreren
dc.titleForslag til fagprosedyre for bruk av sengesykkel ved tidlig mobilisering av intensivpasienteren
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel