• Å LEVE GODE LIV SOM SEG SELV. Sosialt arbeid i møte med ungdom som opplever kjønnsinkongruens 

   Øvrum, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
   For meg handler en viktig del av sosialt arbeid om å bidra til at mennesker kan få leve gode liv som seg selv. I dagens samfunn er dette utfordrende for ungdom som opplever kjønnsinkongruens.Det forplikter oss som ...
  • Å møte utfordrende barn i skolen 

   Koot, Elin Michaela (Bachelor thesis, 2017)
   På alle skoler finner vi barn som er litt ekstra utforfrende, barn som vi er bekymret for og barn vi kanskje ikke helt vet hvordan vi skal hjelpe. Hva vil det si å være et barn med særlige behov eller et barn med ...
  • Å utvikle personlig kompetanse 

   Levorsen, Jørgen (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med avslutning av Bachelorstudiet i barnevern. Som barnevernspedagog skal jeg utføre sosialfaglig arbeid som i første rekke innebærer å samhandle med de jeg skal bistå, men ...